Begin een goed gesprek

De dokter wil u graag goed helpen. Hiervoor heeft de dokter veel informatie van u nodig! Welke klachten heeft u? Wat vindt u belangrijk? Bedenk al vóór uw afspraak wat u aan de dokter wilt vertellen en vragen. Zo ontstaat er een goed gesprek en kunt u samen beslissen wat de beste vervolgstappen zijn.

De vernieuwde website begineengoedgesprek.nl geeft heldere tips waarmee mensen zich kunnen voorbereiden op hun doktersafspraak.

Tips om uw gesprek met de arts goed voor te bereiden

1. Schrijf op wat u wilt vertellen
Hiermee voorkomt u dat u belangrijke zaken vergeet. U kunt met de volgende vragenlijst uw klachten in kaart brengen:

 • Waar heeft u last van?
 • Sinds wanneer heeft u er last van?
 • Wanneer is de klacht erger?
 • Wanneer is de klacht minder erg?
 • Wat is de pijn op een schaal van 1 tot 10?
 • In hoeverre belemmert de klacht u in uw dagelijks leven, uw werk?
 • Is de klacht al onderzocht? Zo ja, hoe en wat was de uitkomst?
 • Is er een behandeling ingezet? Zo ja, welke en wat is het effect van de behandeling?
 • Bent u doorverwezen naar een specialist? Zo nee, waarom niet?
 • Wat denkt u zelf dat het is?
 • Hoe kan de arts u helpen/wat verwacht u van de arts?

2. Schrijf op wat u verwacht en wat uw wensen zijn
Soms gaat u met een bepaald doel naar een zorgverlener. Het is voor de zorgverlener belangrijk om te weten wat u wilt, zodat hij samen met u kan kijken of uw wens ook daadwerkelijk de beste oplossing is.

3. Zoek informatie op
Eerst rondkijken op internet helpt bij het stellen van de juiste vragen. Betrouwbare en goede informatie vindt u bijvoorbeeld op websites van patiëntenorganisaties of op Thuisarts.nl. Huisartsen hebben deze site samengesteld.

4. Schrijf op welke vragen u wilt stellen
Domme vragen bestaan niet. Dus schrijf alle vragen op die u te binnen schieten en neem deze mee naar het de afspraak. Vaak blijkt tijdens een consult dat u een behandeling nodig heeft. Elke behandeling heeft voor- en nadelen. Het is belangrijk deze op een rijtje te hebben. Zodat u een goede zorgkeuze kunt maken. Stel daarom altijd de volgende drie goede vragen:

 1. Wat zijn mijn mogelijkheden?
 2. Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?
 3. Wat betekent dat in mijn situatie?

Lees meer hierover op www.3goedevragen.nl.

5. Zorg voor een actueel medicatieoverzicht en neem deze mee
Een medicatieoverzicht vraagt u op bij uw apotheek. Dit is niet nodig als u zorgverleners toestemming hebt gegeven om uw medische gegevens, waaronder medicijngebruik, op te vragen.

6. Vraag iemand om mee te gaan of neem het gesprek op
Zeker als het over uzelf en uw gezondheid gaat, is het lastig om informatie op te nemen, te verwerken en ook nog vragen te stellen. Daarom is het verstandig om iemand mee te nemen naar de dokter, zeker bij ernstige klachten. Degene die meegaat, kan met wat meer afstand vragen stellen. Hij/zij kan ook aantekeningen maken. Zo kunt u de informatie thuis rustig verwerken en samen bespreken.

Opnemen van een gesprek in de spreekkamer kan ook helpen om een betere keuze te maken. Dat kan met met behulp van uw telefoon. U kunt ook vragen of de dokter na afloop van het gesprek de belangrijkste punten op papier wil zetten. Dan kunt u er thuis nog eens goed over nadenken. Geef van tevoren wel aan dat u het gesprek wilt opnemen. Zo kan de dokter meedenken over uw behoefte aan informatie en u beter helpen.