Bevolkingsonderzoek darmkanker succesvol

In Nederland wordt een landelijk bevolkingsonderzoek darmkanker uitgevoerd. Alle mannen en vrouwen tussen de 55 en 75 jaar krijgen elke twee jaar een oproep om ontlasting in te leveren. Deze ontlasting wordt gecontroleerd op bloedsporen. Bloedsporen kunnen wijzen op darmkanker, maar kunnen ook een andere oorzaak hebben.

Darmkanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker. In Nederland kregen in 2018 maar liefst 14.090 mensen darmkanker. In 2017 overleden er meer dan 5.000 mensen aan deze ziekte. Hiermee staat darmkanker op de tweede plaats van kankersoorten waaraan mensen in Nederland overlijden. Darmkanker geeft vaak pas in een laat stadium klachten. Daarom is vroege opsporing zo belangrijk. Hoe eerder de diagnose wordt gesteld, hoe meer kans er is op genezing. Met het bevolkingsonderzoek kan darmkanker in een vroeg stadium worden ontdekt. Hoe eerder darmkanker wordt ontdekt, hoe beter de behandelingsmogelijkheden zijn en hoe groter de kans op overleven is.

Belang van tijdige opsporing

Wanneer men er op tijd bij is, is de overlevingskans na 5 jaar ongeveer 92%. Wanneer men er laat achter komt is dat maar 13%. Daarom is in 2014 het bevolkingsonderzoek naar darmkanker van start gegaan. Op den duur kunnen er 2.250 sterfgevallen per jaar door het bevolkingsonderzoek worden voorkomen.

Het aantal mensen dat van 2014 – 2017 heeft deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is hoger dan verwacht: 3,85 miljoen. Er zijn boven verwachting meer darmkankers en poliepen opgespoord: per 1.000 deelnemers zijn bij bijna 4 mensen darmkanker en bij bijna 20 mensen grote poliepen gevonden. Ook is het bevolkingsonderzoek zeer kosteneffectief. Dit blijkt uit het evaluatierapport dat is opgesteld door Erasmus MC Erasmus University Medical Center  en het NKI Nederlands Kanker Instituut /Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis.Het evaluatierapport laat zien dat het bevolkingsonderzoek darmkanker in 2014 met succes van start is gegaan en dat met vertrouwen naar de toekomst kan worden gekeken. De voorspelling is dat in 2030 jaarlijks bijna 1 op de 5 gevallen van darmkanker en ruim 1 op de 3 sterfgevallen aan darmkanker wordt voorkomen door het bevolkingsonderzoek. Als darmkanker vroeg wordt ontdekt, is de kans groter dat de behandeling succes heeft. De behandeling is vaak ook minder zwaar.Heel veel partijen hebben hard gewerkt om dit bevolkingsonderzoek tot een succes te maken. Het bevolkingsonderzoek darmkanker valt onder de regie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ). De evaluatie van het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt in opdracht van het RIVM verricht door Erasmus MC Erasmus University Medical Center  en het NKI Nederlands Kanker Instituut /Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis.

Bron: RIVM