(voor triagisten) Weerbaarheidstraining 'Omgaan met ongewenst gedrag en agressie' - HKN Huisartsen

 • Datum Tijdstip
  31 januari 2024 13:00 uur - 17:30 uur
 • Locatie: HKN Huisartsen
 • Adres: Grotewallerweg 1, 1742 NM Schagen
 • Beroepsgroepen: Triagist

 • Docenten / sprekers:

  Armand de Wit

  Docent

  Koos van Treuren

  Trainingsacteur

Informatie

Let op! Deze scholing wordt aangeboden aan triagisten.

Inhoud
Als zorgprofessional word je geregeld geconfronteerd met grensoverschrijdend en agressief gedrag, zowel van patiënten als van familieleden en mantelzorgers. Soms wordt agressie ingezet om een snellere behandeling af te dwingen, maar vaak komt agressie voort uit onmacht, ongerustheid of frustratie, of past het bij het ziektebeeld. Ongewenst gedrag en agressie kunnen grote impact hebben op jou als zorgprofessional.
  

In een kleine setting (maximaal 8 deelnemers) word je geleerd hoe om te gaan met ongewenst gedrag en/of agressie. De scholing is opgedeeld in twee gedeeltes wat zorgt voor een leerzame dynamiek tussen theorie (aanbieden van kennis en aanleren van vaardigheden) en praktijk door middel van rollenspellen en individuele scenariotraining.  


Leerdoelen

Aan het eind van de opleidingsochtend ben je in staat: 

 • Om de aard en intensiteit van de agressie in te schatten; 
 • Om te gaan met ongewenst gedrag en agressie; 
 • De-escalerend op te treden; 
 • Controle op de situatie houden door een juiste benaderingstechniek in te zetten. 

 

Voorbereiding
Om de training zo goed mogelijk af te stemmen op de leerwens van de deelnemer verzoeken de trainers de deelnemer voorafgaande de training via mail een vragenformulier in te vullen. De reden hiervoor is dat de trainers de antwoorden gebruiken als input voor uw persoonlijke praktijkoefeningen. En het helpt de trainers om een eerste beeld van u te vormen. Mochten er privé omstandigheden zijn die niet voor de gehele groep zijn bestemd, dan kan dit op de vragenformulier vermeld worden. 

Hiernaast wordt gevraagd om kennis te nemen van het veiligheidsprotocol en/of agressie protocol van de huisartsenpost.

PersoonsgegevensU meldt zich aan voor de volgende cursus