Intervisie voor triagisten - Huisartsenpost Schagen

 • Datum Tijdstip
  24 november 2020 13:00 uur - 16:00 uur
 • Locatie: Huisartsenpost Schagen
 • Adres: Grotewallerweg 1, 1742 NM Schagen
 • Beroepsgroepen: Triagist
 • Accreditatie:


 • Docenten / sprekers:

  Nelleke van der Snoek

  trainer Latona

  Petra de Haan

  trainer Latona

Informatie

Intervisie scholing door Petra de Haan en Nelleke van der Snoek van Latona.

Het doel van intervisie is om er zelf ‘beter van te worden’ en elkaar te helpen ‘beter te worden’ in de uitoefening van het vak van triagist. Het ‘beter worden’ kan gaan over vakinhoudelijke kennis en attitude, vaardigheden en ook het persoonlijk functioneren. Intervisie werd eerder in de organisatie geïntroduceerd. Intervisie vindt plaats op basis van eigen gesprekken.

Bij intervisie gelden een aantal belangrijke uitgangspunten: gelijkwaardigheid, vertrouwen en een veilige sfeer waarin iemand zich kwetsbaar durft op te stellen. Deelnemers dienen ook leergierig te zijn en te willen groeien in het eigen vakgebied. Dit houdt tevens in dat zij willen reflecteren op eigen en andermans functioneren en dat vaardigheden rond feedback geven en ontvangen beschikbaar zijn.

Deze geaccrediteerde scholing is verplicht voor triagisten (in opleiding) en junior triagisten

Voor deze scholing lever je uiterlijk 13 november een waarneembericht aan bij Ellen van een eigen gevoerd triage gesprek. (Uitgesloten:  GGZ, Duits/Engels)
Noteer op het waarneembericht waarom je dit gesprek hebt gekozen en wat je leervraag is.
Let op: Zonder aangeleverd gesprek kun je niet deelnemen.

Vanzelfsprekend mag je de gemaakte uren en kilometers declareren

Je ontvangt een bewijs van deelname

 

PersoonsgegevensU meldt zich aan voor de volgende cursus