PRISMA - Nader te bepalen

 • Datum Tijdstip
  09:00 uur - 12:30 uur
  09:00 uur - 12:30 uur
 • Locatie: Nader te bepalen

 • Docenten / sprekers:

  Diabetesverpleegkundige

  Diëtist

Informatie

Het groepseducatieprogramma PRISMA ondersteunt mensen met diabetes type 2 om een expert te worden op het gebied van hun diabetes. PRISMA staat voor PRo-actieve, Interdisciplinaire, Self-Management. De trainers helpen de deelnemers bij het vergroten van hun kennis en verkrijgen van inzicht in wat diabetes voor hen betekent, en wat zij zelf kunnen doen om meer grip op hun diabetes te krijgen.

 • Het PRISMA-programma is opgebouwd rond groepsactiviteiten
 • De groepen zijn bewust klein gehouden, 10 tot 12 deelnemers
 • Deelnemers wordt gevraagd actief mee te denken en mee te praten
 • De cursus bestaat uit twee dagdelen, verspreid over twee aaneengesloten weken
 • De bijeenkomsten worden begeleid door een diabetesverpleegkundige en diëtist
 • Diabetes heeft u niet alleen, uw partner is van harte welkom

Persoonsgegevens


Ik neem de volgende persoon mee naar de cursus