Minisymposium "Samen in beeld" -

  • Beroepsgroepen: Huisarts, praktijkondersteuner-somatiek

Informatie

Beste collega’s,

Met enthousiasme nodigen we jullie uit, voor het 1ste mini-symposium van het Netwerk Longen op 13 oktober 2021 om 17:00u. online via ZOOM.

Met trots kondigen wij aan dat we sprekers hebben gevonden vanuit verschillende disciplines. Er zal in ieder geval een bijdrage geleverd worden vanuit de longartsen NWZ door Astrid Aardenburg, vanuit de huisartsen door Collette van Eck en vanuit de eerste lijn door een oefen- of fysiotherapeut.

Centraal in dit symposium staat, het komen tot meer duidelijkheid tussen de verschillende samenwerkingspartners. Vanuit hier kunnen wij tot multidisciplinaire samenwerkingsafspraken komen. Al met al een breed aanbod aan presentaties waarin kennis van de diverse disciplines wordt gedeeld.

Aan de hand van een casus zal de reis van een COPD patiënt vanuit  verschillende disciplines worden bekeken:

  • vanuit het perspectief van de longarts tijdens een longaanval
  • vanuit het perspectief van de huisarts/praktijkondersteuner voor een longaanval
  • vanuit het perspectief van de fysio/oefentherapeut ter ondersteuning van de leefstijl

Het doel is elkaar beter leren kennen en het krijgen van meer inzicht en kennis over de reis van een COPD patiënt. Uiteraard is er ruimte voor discussie en het stellen van vragen.

Het symposium zal online plaatsvinden via ZOOM op woensdag 13 oktober, start 17.00 uur en einde 18.30 uur.

Aanmelden kan via deze link, voorafgaande aan het symposium krijgt u de ZOOM link toegestuurd.

We zien u graag 13 oktober.

 

Namens het dagelijks bestuur netwerk longen BNW een vriendelijke en collegiale groet.

Aanmelden voor deze cursus is momenteel niet mogelijk.