E-health binnen de huisartsenpraktijk

Het aantal huisartsen dat gebruikt maakt van e-healthtoepassingen om met patiënten te communiceren neemt steeds verder toe. Voor zowel de patiënt als zorgverlener levert het voordelen op. De generatie die eraan komt bepaalt graag zelf wanneer en hoe er contact opgenomen wordt met de huisarts. Via patiëntenportalen kan op een veilige manier contact gelegd worden met de praktijk voor het maken van afspraken, aanvragen van herhaalrecepten en niet urgente vragen. Dit kan een goede bijdrage leveren aan vermindering van de werkdruk. Hoe? Bekijk de video over de ervaring van een huisarts.