De voordelen van een gezonde leefstijl

Een gezonde levensstijl levert u veel voordelen op. Zo krijgt u meer energie, een betere conditie, slaap u beter en heeft u minder last van stress. Daarnaast kunnen leefstijlaanpassingen preventief werken tegen chronische aandoeningen zoals diabetes type 2. Ook wanneer u te maken heeft met een chronische ziekte kunt u met de juiste veranderingen de kwaliteit van leven aanzienlijk verbeteren. U hoeft er geen uren voor in de sportschool te staan, ook met kleine aanpassingen kunt u grote resultaten bereiken. Het gaat erom dat u uw eigen weg vindt, zodat u een blijvende verandering kan aanbrengen. Wij helpen u op weg.

Bij het bevorderen van een gezonde leefstijl speelt het gedrag op de zogenaamde BRAVO-leefstijlthema’s een grote rol. BRAVO staat voor:

  • (meer) Bewegen
  • (stoppen met) Roken
  • (matig gebruik van) Alcohol
  • (gezonde) Voeding
  • (voldoende) Ontspanning

Noordkop Gezond voor Elkaar

Omring, GGD Hollands Noorden, ZONH en HKN Huisartsen hebben een netwerk opgericht om gezamenlijk de visie van Positieve Gezondheid uit te dragen. Gezondheid wordt hierbij niet gezien als enkel de aan- of afwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in hun leven om te gaan en daarbij zo veel mogelijk zelf regie te voeren. Het netwerk heet Noordkop Gezond voor Elkaar en bestaat uit 22 regionale organisaties uit verschillende domeinen.

Voor meer informatie over Noordkop Gezond voor Elkaar vindt u onder de pagina Samenwerking & Partners.