Groepseducatie voor mensen met diabetes

Het roer om met PRISMA

Het groepseducatieprogramma PRISMA ondersteunt mensen met diabetes type 2 om een expert te worden op het gebied van hun diabetes. De trainers helpen de deelnemers bij het vergroten van hun kennis en verkrijgen van inzicht in wat diabetes voor hen betekent en wat zij zelf kunnen doen om meer grip op hun diabetes te krijgen.

Het PRISMA-programma is opgebouwd rond groepsactiviteiten, waarbij de deelnemers wordt gevraagd actief mee te denken en mee te praten. De cursus bestaat uit twee dagdelen, verspreid over twee aaneengesloten weken. De bijeenkomsten worden begeleid door een diabetesverpleegkundige en diëtist.

Kijk voor data bij u in de buurt en meld u aan!