Mieke de Sligte

Praktijkondersteuner GGZ Jeugd

Mieke de Sligte is in dienst van VICINO. VICINO is een samenwerkingsverband in de kop van Noord-Holland van twee huisartsenorganisaties en de GGZ (geestelijke gezondheidszorg ). Mieke is praktijkondersteuner GGZ Jeugd.