Huisartsenpost - Uw medisch dossier

Sinds enige tijd bestaat de mogelijkheid om patiëntengegevens in een computersysteem vanuit een ander systeem te bekijken. Bijvoorbeeld: als u de huisartsenpost bezoekt, kan de dienstdoende huisarts (met uw goedvinden) uw gegevens in het Medisch Centrum Alkmaar of Gemini-ziekenhuis bekijken.

Maar ook een selectie van de gegevens die uw eigen huisarts over u heeft vastgelegd. Ook de dienstapotheek of de ziekenhuisapotheek in Alkmaar of Den Helder heeft inzage in uw gegevens, namelijk de medicatiegegevens die uw eigen apotheek heeft vastgelegd. Dat gaat om de medicijnen die u gebruikt, maar ook om een eventuele allergie voor een bepaald geneesmiddel. Daarvoor is wel uw toestemming nodig: aan de huisarts, de apotheek en de ziekenhuizen. Anders mogen deze gegevens niet beschikbaar zijn.

Alleen inzage bij een ‘behandelrelatie’

De dienstdoende huisarts op de Huisartsenpost kan niet zo maar een samenvatting van uw dossier bij uw eigen huisarts inzien. Dat kan alleen als u een zogenaamde ‘behandelrelatie’ met hem of haar heeft. Dit betekent, dat inzage pas mogelijk is, als u zelf contact met de Huisartsenpost heeft opgenomen.

Toestemming voor inzage in uw dossier

Inzage in uw gegevens kan zowel voor uw huisarts als de waarnemer (tijdens vakanties en diensten op de Huisartsenpost) nuttig en belangrijk zijn. Dat maakt duidelijk welke belangrijke ziektes u heeft, welke allergieën, welke medicatie u gebruikt en wat er eventueel in de voorafgaande weken gebeurd is.  Uw huisarts en de Huisartsenpost zouden het daarom erg waarderen, als u uw apotheek en ziekenhuis toestemming wilt geven voor inzage in uw dossier.

Hoe kunt u toestemming geven voor inzage? Dit regelt u bij de praktijk van uw eigen huisarts en bij uw apotheek. Van de assistente krijgt u een formulier om in te vullen en een brochure waarin precies staat waarvoor u toestemming geeft. U kunt het ook regelen via internet: Zie onderstaande website voor meer informatie.

www.ikgeeftoestemming.nl
Deel deze pagina LinkedIn