Thuiszorg Samen traint teams in positieve gezondheid

In Positieve Gezondheid staat een betekenisvol leven centraal. Positieve gezondheid is een benadering binnen de gezondheidszorg die niet de ziekte, maar een betekenisvol leven van mensen centraal stelt. De nadruk ligt op de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens en niet op de beperkingen of ziekte zelf. Binnen Thuiszorg Samen omarmen we deze benadering.

Zorg bieden volgens het gedachtegoed van Positieve Gezondheid met bijhorende instrumenten is nieuw, een zorginnovatie. Het vraagt een andere manier van werken, denken en het vraagt vaardigheden in motiverende gesprekstechnieken. Onlangs heeft Thuiszorg Samen een subsidie binnen gehaald om alle thuiszorg teams te trainen in positieve gezondheid, het voeren van motiverende gesprekstechnieken en het coachen van de teams hierin. Daarnaast mogen alle wijkverpleegkundigen de basismodule positieve gezondheid doen en worden er train de trainers opleiden voor het borgen van positieve gezondheid binnen de thuiszorg.

Gesprekstechnieken oefenen tijdens een training