Kerngroep en trainers

De kerngroep van het netwerk bestaat uit de vier initiatiefnemers: : HKN Huisartsen, Omring, ZONH en GGD Hollands Noorden.

De kerngroep fungeert als aanjager van de beweging in de regio, wil organisaties verbinden op het thema Positieve Gezondheid en kennisdeling en samenwerking stimuleren.

Daarnaast houdt de kerngroep zich bezig met het organiseren van scholingen, workshops, netwerkbijeenkomsten, bestuurdersbijeenkomsten en inspiratiesessies.  Ook faciliteert de kerngroep kennisdeling via een nieuwsbrief, LinkedIn pagina en de website. HKN Huisartsen is daarnaast penvoerder voor de lopende subsidies.

U kunt de kerngroep bereiken via info@noordkopgezondvoorelkaar.nl

                                     

Annemarie van Hasselaar           Kirsha de Vries                                 Hanneke Bisselink

(HKN Huisartsen)                            (Omring)                                              (ZonH)

Trainers
Vanuit het netwerk is een groep Trainers Positieve Gezondheid opgeleid door het Instituut voor Positieve Gezondheid (iPH). Met deze gecertificeerde trainers kunnen we de professionals en inwoners in de regio laagdrempelig kennis laten maken met Positieve Gezondheid en doorontwikkelen. De trainers worden door het netwerk ingezet om de (online) Basismodule ‘Werken met Positieve Gezondheid’, workshops en intervisie te geven.

Van links naar rechts op de foto:

Vincent Smit (Vicino NHN), Linda Lakenman (GGD HN), Anne-Marie Spaans (HKN Huisartsen), Lizzy van der Kooij (ZONH), Christine Groen (Coalitie Positieve Gezondheid Texel), Marloes Bosselaar (GGD HN) niet meer verbonden aan het netwerk

Meer informatie over de scholingen en bijeenkomsten