Meer over Noordkop Gezond voor Elkaar

Netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar is een samenwerkingsverband van organisaties in de Kop van Noord-Holland. Het netwerk is opgericht in 2018 door  de GGD Hollands Noorden, HKN Huisartsen, Omring en ZONH.

Accepteer marketing cookies om deze video te bekijken.

Waarom Noordkop Gezond voor Elkaar
De samenleving verandert, ook in de Kop van Noord-Holland. Het aantal ouderen neemt toe. De verschillen in gezondheid tussen mensen nemen toe. De druk op het dagelijks leven is groot, bij jong én oud. Daarbij stijgen de  kosten van de zorg en staat er druk op de arbeidsmarkt. We staan voor uitdagingen die niet zo makkelijk op te lossen zijn. We kunnen dit dan ook niet alleen, maar we werken in de regio sámen aan één visie: ‘Een Positief Gezonde regio in 2033’

We werken samen aan een “Gezonde leefomgeving”,  “Meedoen naar vermogen”, “Gezond opgroeien” en “Gezond ouder worden”. We gaan hierbij uit van een brede visie op gezondheid namelijk Positieve Gezondheid.
Het netwerk is aangesloten bij de landelijk beweging ‘Alles is Gezondheid’. Alle deelnemende organisaties hebben een intentieverklaring ondertekend. Lees meer

Hoe
We kiezen er voor om met kleine, concrete, stappen de beweging naar een Positief Gezonde Regio in gang te zetten. Dat doen we door binnen drie actielijnen te werken aan de vier hierboven genoemde thema’s. Binnen de actielijnen worden haalbare en meetbare doelen gesteld.
Op dit moment worden de actielijnen verder uitgewerkt, op een later moment wordt dit op deze website toegevoegd.

In de Routekaart Gezondheid 2033 staat wat we willen bereiken en hoe we samenwerken als regionetwerk. De Routekaart is niet statisch, maar blijft de komende jaren in beweging. Lees meer over de routekaart en de actielijnen.