Regiobeeld en routekaart 2033

Met een voucher  vanuit het Zonmw programma De Juiste Zorg op de Juiste Plek is in 2020 een Regiobeeld Kop van Noord-Holland opgesteld. Klik hier om naar het regiobeeld te gaan.

Het Regiobeeld dient  als informatie voor de gezamenlijke Routekaart Gezondheid 2033. In de Routekaart staat waar we als netwerk aan werken en welke doelen we in 2033 bereikt willen hebben. Zodat we in 2033 kunnen zeggen dat we een Positief Gezonde Regio zijn.

We werken samen aan vier thema’s;  “Gezonde leefomgeving”,  “Meedoen naar vermogen”, “Gezond opgroeien” en “Gezond ouder worden”. We gaan hierbij uit van een brede visie op gezondheid namelijk Positieve Gezondheid.
We kiezen er voor om met kleine, concrete, stappen de beweging naar gezondheid in gang te houden. Dat doen we door binnen drie actielijnen te werken aan de vier hierboven genoemde thema’s. Binnen de actielijnen worden haalbare en meetbare doelen gesteld.
Op dit moment worden de actielijnen verder uitgewerkt, op een later moment wordt de uitwerking op deze plek aan de website toegevoegd.

De Routekaart wordt voor de zomer van 2021 vastgesteld door de bestuurders en zal daarna op de website geplaatst worden.

Om naar de concept Routekaart te gaan klik hier