Algemeen - Dag van de zorg: 12 mei

Dag van de zorg

Ieder jaar staat 12 mei in het teken van de zorg. We staan dan stil bij de bijdrage van onze medewerkers en zorgverleners aan de zorg en het welzijn voor onze inwoners. Want die is van enorme waarde. HKN Huisartsen heeft niet alleen veel waardering, maar ook bewondering voor het werk dat haar medewerkers dag in dag uit leveren. Op 12 mei onderstrepen we dat met een kleine attentie. Maar daar komt vooral een groot dank je wel bij voor alle inzet voor en betrokkenheid bij het leveren van goede patiëntenzorg.

Waardering huisartsenpost vanuit patiënten
Sinds begin 2018 is HKN gestart met patiëntervaringsonderzoek via CareRate. Door middel van korte vragenlijsten die bezoekers via een tablet kunnen invullen, hebben we continu inzage in de ervaring van onze patiënten en kunnen we de kwaliteit van onze zorgverlening hierop afstemmen. Professionaliteit en kwaliteit zijn diepgewortelde kernwaarden binnen onze organisatie. Om kwaliteit te kunnen borgen gaan we actief de dialoog aan met onze patiënten. 

Gedurende 4 weken hebben onze spreekuurondersteuners (dit zijn triagisten die verder opgeleid zijn om zelfstandig spreekuur te voeren) na afloop van een consult hun patiënten gevraagd een vragenlijst in te vullen.

Snel, vriendelijk en deskundig
De respondenten beoordelen het bezoek aan onze huisartsenpost met een rapportcijfer 8. Veel genoemde complimenten zijn vooral "snel, vriendelijk en deskundig".  

Verbetersuggesties worden intern meteen opgepakt door HKN, waardoor we de kwaliteit van zorg continu kunnen borgen. Dit is het grote voordeel van deze manier van meten.

Positieve redacties
Medewerkers en patiënten zijn erg te spreken over CareRate. De feedback geeft de mogelijkheid om actief te werken aan verbeterpunten en bewust stil te staan bij complimenten. Patiënten waarderen het op hun beurt dat hen om feedback wordt gevraagd. We willen via deze weg dan ook alle ondervraagden bedanken voor hun medewerking!

Nieuw thema: bereikbaarheid
De komende periode wordt er gestart met een nieuw thema: bereikbaarheid. De resultaten worden in het najaar teruggekoppeld via onze website en social media kanalen.

Wilt u meer weten over CareRate?
www.carerate.nl 

Deel deze pagina LinkedIn