Organisatie - Bestuur

De heer D.C. Schoen, voorzitter vergaderingen
 • Alle overleggen op bestuurlijke niveau en officiële gelegenheden. 

 • Zitting in Transmurale werkgroep en SSIZ samen met bestuurslid met portefeuille transmurale zorg.

 • Contactpersoon HKN-Coördinator
 
    
 De heer H.I. Piccardt Brouwer, vice-voorzitter
 • Chronische Zorg
  Uitvoering en ontwikkeling van ketenzorgactiviteiten van de HKN. Geen zelfstandige bevoegdheid voor het opstarten van nieuwe ketenzorgprojecten.
 
 De heer K.H. Visser, secretaris
 • Alle secretaris handelingen binnen de HKN.

 • Beleidsontwikkeling
  Nieuwe beleidsterreinen onderzoeken en bezien welke consequenties e.e.a. heeft voor de huisartsenpraktijk. In gesprekken met derden zoals, gemeenten, GGD, thuiszorg, etc. namens de huisartsen aangeven wat onze positie is, hoe onze werkwijze is en wat de huisartsen kunnen betekenen in gemeentelijke structuren. De visie van de huisartsen op elk nieuw beleidsterrein vormen en voorbereiden voor het HKN bestuur
 
 De heer R. Jansen, penningmeester
 • Alle financiële afwikkeling binnen de HKN

 • Geestelijke Gezondheidszorg
  Alle ontwikkeling op het gebied van geestelijke gezondheidszorg inclusief Vicino.
 
Mevrouw M. Korver, lid
 • Ouderenzorg - Thuiszorg
  Activiteiten die als doel hebben de ouderenzorg met de huisarts als spilfunctie te borgen. In dit kader ook aanspreekpunt voor overleg met thuiszorginstellingen.

 • Kring, LHV en Huisartsen voor Huisartsen
  Vertegenwoordiger van de HKN in Kringbestuur en bij LHV en HvH.

 • ICT
  Onderwerpen op het terrein van ICT die betrekking hebben op het handelen van de huisarts, bijvoorbeeld  LSP, OPT-in, Beter Verwijzen, toegang tot Horizon (MGG), uitwisseling HIS – CHP, CareSharing (KIS),  alsmede vragen op/boven HIS niveau en contacten onderhouden met alle instanties die zich met ICT bezighouden (Zorgring, Nictiz, VzVZ etc.). 

 
 De heer B.J. Prummel, lid
 • S3 projecten
  Ontwikkeling en uitvoering van S3 projecten van de HKN. Voor 2016 en 2017 betreft het de onderwerpen FTO en Praktijkaccreditatie.

 • Huisartsen die deelnemen aan expertgroepen. Met name procesbewaking.

 
 Mevrouw M.A. Uithoven
 • Transmurale Zorg
  (Doen) ontwikkelen van transmurale projecten in de regio: zitting in transmurale stuurgroep samen met de voorzitter HKN. Aansturen huisartsen die deelnemen aan expertgroepen. Met name procesbewaking.
 
  
 Mevrouw N.S.S. Friemèl, coördinator HKN

 
 Mevrouw I.M. de Graaf, secretaresse HKN


Heeft u vragen aan één van de bestuursleden dan kunt u contact opnemen met de coördinator HKN via telefoonnummer 0224 - 224 047 of hkn@hknhuisartsen.nl


Deel deze pagina LinkedIn