Positieve Gezondheid: wat houdt het in?

Positieve Gezondheid. Misschien heeft u er al eens over gehoord of gelezen. We geven u graag meer informatie en laten u zien hoe u zelf uw ‘gezondheidswelzijn’ kunt meten.

Wat is Positieve Gezondheid?

Een andere visie op gezondheid, waarbij gezondheid niet gezien wordt als enkel de aan- of afwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in hun leven om te gaan en daarbij zo veel mogelijk zelf regie te voeren. Machteld Huber, voormalig huisarts en oprichter van Institute for Positive Health (IPH), is de grondlegster van het gedachtegoed.

In deze visie is gezondheid niet meer het domein van de zorgprofessionals, maar van ons allemaal. Het gaat immers om het vermogen om met veranderende omstandigheden om te gaan.

Zes dimensies

Huber onderscheidt zes gezondheidsdimensies om het ‘gezondheidswelzijn’ te meten:

 • lichaamsfuncties:
  medische feiten, medische waarnemingen, fysiek functioneren, klachten en pijn, energie
 • mentale functies en -beleving:
  cognitief functioneren, emotionele toestand, eigenwaarde/zelfrespect, gevoel controle te hebben, zelfmanagement en eigen regie, veerkracht
 • spiritueel/existentiële dimensie:
  zingeving/meaningfulness, doelen/idealen nastreven, toekomstperspectief, acceptatie
 • kwaliteit van leven:
  kwaliteit van leven/welbevinden, geluk beleven, genieten, ervaren gezondheid, lekker in je vel zitten, levenslust, balans
 • sociaal maatschappelijke participatie:
  sociale en communicatieve vaardigheden, betekenisvolle relaties, sociale contacten, geaccepteerd worden, maatschappelijke betrokkenheid, betekenisvol werk
 • dagelijks functioneren:
  basis Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL), instrumentele ADL, werkvermogen, health literacy.

Meer informatie

Doe de test!

Mijn Positieve Gezondheid (MPG) is een test die laat zien hoe u vindt dat het met u gaat. De test gaat over de zojuist beschreven 6 onderwerpen. Over ieder onderwerp krijgt u 7 vragen. Met uw antwoorden berekenen we uw ‘gezondheidsoppervlak’ in het Spinnenweb Positieve Gezondheid. Het invullen van de vragenlijst Positieve Gezondheid helpt u kiezen en bespreken wat voor u belangrijk is. Er is een vragenlijst voor volwassenen en voor kinderen.

Nieuwsgierig? Klik hier om de test te doen.

 

 

 

 

 

 

 

Het Spinnenweb met de zes dimensies van Positieve Gezondheid