Grip krijgen op uw diabetes? Nieuwe startdata PRISMA in onze regio

PRISMA is een groepseducatie programma waarin u in korte tijd (2 dagdelen) alles leert om de eigen ziekte (of het risico erop) te begrijpen en eigen keuzes te maken over de manier waarop u hiermee omgaat m.b.t. voeding, beweging, roken, medicijnen innemen en hulp vragen. Het wordt gegeven aan groepen van 8-12 deelnemers door 2 hulpverleners.

PRISMA is een effectieve en onderbouwde methodiek om groepseducatie te geven. De methodiek kenmerkt zich door de open, respectvolle en empathische houding van de trainer. Door het stellen van vragen door de trainer wordt de eigen ervaring en de al in de groep aanwezige kennis gebruikt om u aan het denken te zetten over uw eigen gedrag en mogelijkheden om een positieve invloed uit te oefenen op gezondheid en omgang met ziekte. De trainer stimuleert middels de interne motivatie van de deelnemers om een persoonlijk actieplan te formuleren wat gaat over het eigen gedrag. Tijdens deze training mag u uw partner/gezinslid meenemen, want diabetes heeft u niet alleen.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Data aankomend voorjaar

Den Helder: 21 en 28 februari

Texel: 25 maart en 1 april

Schagen: 17 en 24 april

Meer informatie & aanmelden