Starlet: alleen bloedafname in urgente gevallen

Bericht vanuit Starlet: er wordt alleen in urgente gevallen bloed afgenomen

In verband met de Coronaproblematiek is een aantal priklocaties gesloten Check voor de laatste stand van zaken het locatie-overzicht op de website van Starlet

Voor de veiligheid van onze patiënten en medewerkers aandacht voor het volgende:

Heeft u symptomen van koorts en hoesten/kortademigheid? Ga het prikpunt niet binnen en neem contact op met uw huisarts.

Zie hier een link naar het overzicht van de locaties die vooralsnog geopend zijn

Sinds dinsdag 17 maart is er tot nader bericht geen fundusfotografie.