Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid is een manier om breder naar gezondheid te kijken. Kunt u zich bijvoorbeeld voldoende redden? Voelt u zich gelukkig of misschien juist eenzaam? En is er misschien medische zorg nodig of steun uit uw omgeving? Het gaat erom dat u zich gezond en energiek voelt, op de manier die bij u past.

Hoe gaat het?

Het invullen van de vragenlijst Positieve Gezondheid helpt u kiezen en bespreken wat voor u belangrijk is. Er is een vragenlijst voor volwassenen, voor kinderen en voor jongeren. Daarnaast is er een eenvoudige versie. De tool helpt u bij de voorbereiding van een gesprek met de arts. De eerste vraag die gesteld wordt is vaak: hoe gaat het? Maar hoe het nu echt met u gaat hangt niet alleen af van uw ziekte of klacht, bovendien zegt dit niet alles over uw welbevinden. Wat heeft u nodig om zich beter te voelen? En weet u wat u belangrijk vindt? De tool Positieve Gezondheid helpt u hierbij.

De voordelen

 • U krijgt een vollediger beeld van hoe het echt met u gaat.
 • U kunt de uitkomsten bespreken met uw arts of met iemand anders die u vertrouwt.
 • U kunt ermee aangeven wat u graag zou willen veranderen en samen bedenken wat daarbij kan helpen.
 • U kunt de test vaker doen om te zien of er iets verandert.

Tijdens de test beantwoordt u in totaal 42 vragen over verschillende onderwerpen. Na afloop krijgt u een overzicht van uw persoonlijke score.

Wat zijn de onderwerpen?

 • Hoe voel ik me lichamelijk?
 • Hoe gaat het mentaal met me?
 • Hoeveel vertrouwen heb ik in mijn eigen toekomst?
 • Lukt het me te genieten van het leven?
 • In hoeverre kan ik meedoen in de samenleving?
 • Hoe ziet mijn dagelijks leven eruit?

Hoe kan ik antwoorden?

Over ieder onderwerp krijgt u 7 stellingen te zien. Geef bij elke stelling aan in hoeverre u het ermee eens bent of niet. Vul in wat u zélf belangrijk vindt. En niet wat de dokter of een andere persoon wellicht wil horen. 0  = niet mee eens, 10 = helemaal mee eens.

Hoe krijg ik de uitkomst in bezit?

Uw antwoorden brengen uw Positieve Gezondheid in kaart. Dat gebeurt aan de hand van het spinnenwebmodel. Dat ingevulde model kun je vervolgens downloaden, opslaan of printen.

Doe de test!

Meer informatie


De voordelen van een gezonde leefstijl

Een gezonde levensstijl levert u veel voordelen op. Zo krijgt u meer energie, een betere conditie, slaap u beter en heeft u minder last van stress. Daarnaast kunnen leefstijlaanpassingen preventief werken tegen chronische aandoeningen zoals diabetes type 2. Ook wanneer u te maken heeft met een chronische ziekte kunt u met de juiste veranderingen de kwaliteit van leven aanzienlijk verbeteren. U hoeft er geen uren voor in de sportschool te staan, ook met kleine aanpassingen kunt u grote resultaten bereiken. Het gaat erom dat u uw eigen weg vindt, zodat u een blijvende verandering kan aanbrengen. Wij helpen u op weg.

Bij het bevorderen van een gezonde leefstijl speelt het gedrag op de zogenaamde BRAVO-leefstijlthema’s een grote rol. BRAVO staat voor:

 • (meer) Bewegen
 • (stoppen met) Roken
 • (matig gebruik van) Alcohol
 • (gezonde) Voeding
 • (voldoende) Ontspanning


Noordkop Gezond voor Elkaar

Omring, GGD Hollands Noorden, ZONH en HKN Huisartsen hebben een netwerk opgericht om gezamenlijk de visie van Positieve Gezondheid uit te dragen. Gezondheid wordt hierbij niet gezien als enkel de aan- of afwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in hun leven om te gaan en daarbij zo veel mogelijk zelf regie te voeren. Het netwerk heet Noordkop Gezond voor Elkaar en bestaat uit 23 regionale organisaties uit verschillende domeinen.

Meer informatie over Noordkop Gezond voor Elkaar vindt u onder de pagina Samenwerking & Partners.