Valpreventie ouderen

In Balans: een cursus valpreventie voor ouderen.

Gegeven door Mens & Co: Samenwerkingsverband van oefentherapeuten-Cesar/Mensendieck in de Kop van Noord-Holland.

Mensen van alle leeftijden vallen. Maar hoe ouder men wordt, hoe meer risico men loopt. Een valpartij zit in een klein hoekje. Een losse stoeptegel, plotselinge duizeligheid, verlies van spierkracht of zelfs nieuwe schoenen kunnen een val veroorzaken. Gelukkig heeft dit vaak alleen een schaafwond of een blauwe plek als resultaat. Maar als men door een val de heup of pols breekt, heeft dat ingrijpende gevolgen voor het dagelijkse leven en voor het zelfstandig kunnen functioneren.  Bewegen helpt vallen voorkomen.

Dat bewijst de cursus In Balans. Deelnemers aan deze cursus, met name ouderen die problemen hebben met mobiliteit en evenwicht, komen letterlijk steviger in hun schoenen te staan. Door de beweegoefeningen krijgen zij ook meer zelfvertrouwen; bovendien krijgt men informatie over vallen en valrisico en tips om er zelf wat aan te doen (self-management).

De cursus ‘In Balans’ is niet alleen bedoeld voor mensen die problemen met het evenwicht hebben. Juist omdat een goede balans positief doorwerkt op het welzijn en de gezondheid en vallen voorkomt, hebben alle ouderen, ook die goed ter been zijn, baat bij de cursus. De ervaring leert dat de meeste winst ligt bij zelfstandig wonende ouderen van 70+  en ouderen woonachtig in woonzorginstellingen, die

– geregeld vallen,  onzeker ter been zijn tijdens lopen

– gebruiker zijn van loophulpmiddelen zoals stok, rollator etc.

– problemen krijgen met mobiliteit en ADL

Doel

• Meer positieve ervaringen met bewegen creëren.

• Mensen leren wat ze zelf kunnen doen om vallen te voorkomen (gedragsverandering).

• Deelnemers laten doorstromen naar het bestaande aanbod aan bewegingsactiviteiten.

Uiteindelijk leidt dit tot:

• Verbetering van gezondheid en gevoel van welzijn.

• Zo lang mogelijk behoud van zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

• Vermindering van sociaal isolement en/of depressie.

• Het bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl op het niveau van de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen

Duur en intensiteit

De cursus ‘In Balans´ wordt in drie fases gegeven: een informatiebijeenkomst, drie voorlichtingsbijeenkomsten en zestien aaneensluitende trainingsweken. Elke week twee trainingen van één uur. Tijdens de 2-de en de 15-de week worden balanstesten afgenomen om de progressie te kunnen meten. Deze lessen duren 2 uur.

Een effectevaluatie door de Vrije Universiteit Amsterdam toont aan dat met dit programma een valreductie van 61% mogelijk is!

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met info@mensenco.nl

Individuele begeleiding is ook mogelijk:

annelies@mensenco.nl  in Den Helder

mirjam@mensenco.nl in Breezand

willy@mensenco.nlin Schagen

jantien@mensenco.nl in Schagen

christianne@mensenco.nl in Nieuwe Niedorp

jeanette@mensenco.nl in Hippolytushoef

hanneke@mensenco.nlin Middenmeer

ineke@mensenco.nlin Julianadorp