Lid cliëntenraad

Bijdragen aan de kwaliteit van de huisartsenzorg in de regio?


4-8 uur per maand

Als lid van de Cliëntenraad adviseert u gevraagd en ongevraagd over o.a. de kwaliteit van de zorg, veiligheid en privacy. Daarnaast houdt u zich bezig met beleidszaken die voor de Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland (HKN) van belang zijn en wordt u gevraagd hierover een visie te vormen. Minimaal zes keer per jaar vergaderd u met de Cliëntenraad, waarvan minimaal twee keer per jaar met de directie van HKN.

HKN ondersteunt vanuit de coöperatie HKN en haar BV’s, 85 huisartsen uit de Noordkop (Schagen, Den Helder en Texel). Dit omvat zowel dagzorg als de avond-, nacht- en weekendzorg door het organiseren van de huisartsenpost en een zorggroep.

Vanuit de kernwaarden kwaliteit, professionaliteit, ondernemerschap, daadkracht en verbinding is HKN namens de huisartsen de samenwerkingspartner en regionale verbinder tussen de praktijken en de tweede lijn, thuiszorg, gemeenten, GGZ en andere partijen.

De Cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten van HKN Huisartsen en bestaat uit vijf leden uit de regio Kop van Noord Holland die worden benoemd voor een periode van vier jaar. Het betreft een onbezoldigde functie waarvoor een onkostenregeling geldt.

In deze functie kunt u uw kennis en ervaring inzetten om bij te dragen aan de kwaliteit van de eerstelijnszorg. Woont u in de regio van HKN Huisartsen? Heeft u interesse in ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg en affiniteit met belangenbehartiging? Heeft u ervaring in het samenwerken in een bestuurlijke omgeving en kunt u onderscheid maken tussen de belangen voor de verschillende partijen? Beschikt u over goede communicatieve en sociale vaardigheden? Dan ontvangen wij graag uw motivatie en CV voor 19 april a.s. via onderstaand mailadres.

Meer weten over onze organisatie en deze functie? Contact: pz@hknhuisartsen.nl t.a.v. Dhr. H. Hijink, voorzitter Cliëntenraad (06-54787612).

Download de vacature