Patiënttevredenheidsonderzoek chronische zorg

Patiënttevredenheidsonderzoek Chronische Zorg 2022Hoe ervaren patiënten de chronische zorg die hun huisartsenpraktijk aanbiedt?

Deze rapportage bevat de uitkomsten van het Patiënttevredenheidsonderzoek (PTO) Chronische Zorg naar de ervaringen van patiënten met de chronische zorg van Eilandpraktijk Texel.

De meting geeft inzicht in de wijze waarop patiënten de kwaliteit van de dienstverlening in de praktijk beoordelen. Wij, als huisartsenpraktijk, werken aan kwaliteitsverbetering op thema’s die vanuit patiëntperspectief van belang zijn. Het onderzoek is uitgevoerd door HKN (Hazo24)

Hoe vond het onderzoek plaats?

In de onderzoeksperiode mei 2022-sept 2022 werden patiënten die deelnemen aan een ketenzorgprogramma van HKN Chronische Zorg voor het onderzoek uitgenodigd.

De vragenlijst had betrekking over de ervaringen in de afgelopen 12 maanden. Klikt u hieronder om meer resultaten van het onderzoek in te kunnen zien.

Patiënttevredenheidsonderzoek Chronische Zorg 2022 Eilandpraktijk Texel