Praktijkberichten- Co-med nieuws!

Geachte patiënten

Zoals u weet is Dr Rumke met ingang van 1 augustus met pensioen en heeft
Co-med Huisartsenzorg de praktijk overgenomen. Wij willen ons graag via
deze weg aan u voorstellen.

Co-Med Huisartsenzorg is een nieuwe landelijke organisatie die
huisartsenpraktijken beheert waarvoor geen praktijkhouder beschikbaar
is.
Vanzelfsprekend, hebben wij goede patiëntenzorg hoog in het vaandel
staan, en vinden wij continuïteit van zorg erg belangrijk. In onze
praktijken ontvangt u de vertrouwde huisartsenzorg die u gewend was, en
tegelijkertijd spelen wij in op nieuwe ontwikkelingen in het zorgveld.
Los van het gemis van de vertrouwde huisartsen, zult u van de overname
van de praktijk in praktische zin weinig merken. Dit omdat wij bij
voorkeur werken met een vast praktijkteam: artsen, assistentes en
praktijkondersteuners.

Wat betekent dit voor u?

Het team doktersassistentes verandert niet; zij zijn en blijven het
vaste gezicht in de praktijk. Omdat wij een vaste huisarts belangrijk
vinden, zullen wij ons uiterste best doen om zo spoedig mogelijk een
vaste arts te vinden. Dit zodat u weer een vertrouwd gezicht in de

Tot slot, zoals u weet hebben wij een praktijkmanager, Helène van Steen,
in dienst. Zij was al eerder als praktijkmanager werkzaam voor dokter
Rümke-Gemmeke. Zij is het vaste aanspreekpunt in de praktijk en neemt
alle organisatorische praktijkzaken voor haar rekening. Als u vragen
omtrent praktijkzaken hebt, kunt u naar haar vragen bij de assistentes.
Helène zal u dan zo snel mogelijk te woord staan.