NWZ en HKN ondertekenen samenwerkingsovereenkomst Spoedplein

Op 21 november 2022 ondertekenden Noordwest Ziekenhuisgroep en Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland (HKN) een samenwerkingsovereenkomst. Een belangrijke stap voor de realisatie van het spoedplein in Den Helder, dat in het voorjaar van 2023 zijn deuren opent. Met het spoedplein geven Noordwest en HKN invulling aan de ambitie voor een geïntegreerde aanpak van de spoedzorg in de Kop van Noord-Holland.

Samenwerkingsovereenkomst
Op het spoedplein zijn de spoedeisende hulp van Noordwest en de huisartsenpost van HKN volledig geïntegreerd. Zo wordt er gezamenlijk gebruik gemaakt van ruimtes, ICT en middelen zoals medicatie. Ook diverse werkprocessen zijn geïntegreerd. Zo vindt de triage van patiënten straks bij één aanmeldbalie plaats, waarna zij een SEH-arts of een huisarts zien. Ook is er mogelijkheid voor laagdrempelig overleg tussen SEH-artsen en huisartsen. In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken vastgelegd over deze gezamenlijke aanpak.

Uniek concept
Het spoedplein is onderdeel van Noordwest locatie Den Helder. De ambitie is een geïntegreerde aanpak van de spoedzorg waarbij de juiste zorg op de juiste plek wordt geboden. Eerder opende Noordwest in dit kader de afdeling acute zorg, met onder andere de spoedeisende hulp, observatorium en medium care. Dit concept is uniek in Nederland. Deze ontwikkeling wordt mede mogelijk gemaakt door VGZ en Zilveren Kruis.

Foto: Jurgen Sernee (raad van bestuur Noordwest) en Leonie van den Hoek (algemeen directeur HKN) ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.