Cursussen

PRISMA

Het groepseducatieprogramma PRISMA ondersteunt mensen met diabetes type 2 om een expert te worden op het gebied van hun diabetes. PRISMA staat voor PRo-actieve, Interdisciplinaire, Self-Management. De trainers helpen de deelnemers bij het vergroten van hun kennis en verkrijgen van inzicht in wat diabetes voor hen betekent, en wat zij zelf kunnen doen om meer grip op hun diabetes te krijgen.

  • Het PRISMA-programma is opgebouwd rond groepsactiviteiten
  • De groepen zijn bewust klein gehouden, 10 tot 12 deelnemers
  • Deelnemers wordt gevraagd actief mee te denken en mee te praten
  • De cursus bestaat uit twee dagdelen, verspreid over twee aaneengesloten weken
  • De bijeenkomsten worden begeleid door een diabetesverpleegkundige en diëtist
  • Diabetes heeft u niet alleen, uw partner is van harte welkom

Meer informatie

 

Cursus / Scholing Data en tijdstippen Locatie Adres Aanmelden
Cursus / Scholing: PRISMA Data en tijdstippen:


18:30 uur - 21:00 uur


18:30 uur - 21:00 uur


18:30 uur - 21:00 uur

Locatie: Nader te bepalen Adres:
Meer info
Cursus / Scholing: PRISMA Data en tijdstippen:


09:00 uur - 12:30 uur


09:00 uur - 12:30 uur

Locatie: Nader te bepalen Adres:
Meer info
Cursus / Scholing: PRISMA Schagerbrug Data en tijdstippen:

15 juni 2022
09:00 uur - 12:30 uur

22 juni 2022
09:00 uur - 12:30 uur

Locatie: Schagerbrug, nader te bepalen Adres:
Meer info
Cursus / Scholing: PRISMA Petten Data en tijdstippen:

31 augustus 2022
09:00 uur - 12:30 uur

7 september 2022
09:00 uur - 12:30 uur

Locatie: Petten, nader te bepalen Adres:
Meer info
Cursus / Scholing: PRISMA Den Helder Data en tijdstippen:

15 september 2022
13:30 uur - 17:00 uur

22 september 2022
13:30 uur - 17:00 uur

Locatie: Den Helder, nader te bepalen Adres:
Meer info