Cursussen

PRISMA

Het groepseducatieprogramma PRISMA ondersteunt mensen met diabetes type 2 om een expert te worden op het gebied van hun diabetes. PRISMA staat voor PRo-actieve, Interdisciplinaire, Self-Management. De trainers helpen de deelnemers bij het vergroten van hun kennis en verkrijgen van inzicht in wat diabetes voor hen betekent, en wat zij zelf kunnen doen om meer grip op hun diabetes te krijgen.

  • Het PRISMA-programma is opgebouwd rond groepsactiviteiten
  • De groepen zijn bewust klein gehouden, 10 tot 12 deelnemers
  • Deelnemers wordt gevraagd actief mee te denken en mee te praten
  • De cursus bestaat uit twee dagdelen, verspreid over twee aaneengesloten weken
  • De bijeenkomsten worden begeleid door een diabetesverpleegkundige en diëtist
  • Diabetes heeft u niet alleen, uw partner is van harte welkom

Meer informatie

Op dit moment gaan de PRISMA trainingen i.v.m. Corona niet door!

Aanmelden is wel mogelijk; maak uw keuze voor een avondtraining of een ochtendtraining.

Zodra nieuwe data gepland kunnen worden zal contact met u worden opgenomen voor nadere afstemming.

Cursus / Scholing Data en tijdstippen Locatie Adres Aanmelden
Cursus / Scholing: PRISMA Data en tijdstippen:


18:30 uur - 21:00 uur


18:30 uur - 21:00 uur


18:30 uur - 21:00 uur

Locatie: Nader te bepalen Adres:
Meer info
Cursus / Scholing: PRISMA Data en tijdstippen:


09:00 uur - 12:30 uur


09:00 uur - 12:30 uur

Locatie: Nader te bepalen Adres:
Meer info

Ik blijf graag op de hoogte van het aanbod