Positieve Gezondheid

Wat is Positieve Gezondheid eigenlijk?

De mate waarin patiënten hun klachten ervaren hangt niet alleen af van de onderliggende ziekte, soms zijn de klachten onverklaard of het is bekend dat ze niet helemaal over zullen gaan. Het heeft vaak met veel meer dingen te maken. Misschien heeft u meer uitleg nodig van uw arts? Misschien is uw lichamelijke conditie te verbeteren met sport of fysiotherapie? Misschien heeft u weinig sociale contacten, voelt u zich eenzaam? Wordt u zo somber van uw klachten dat u begeleiding kunt gebruiken in het omgaan met die gevoelens?

Kortom, een belangrijke vraag is “Hoe krijgt u grip op uw klachten?”

Hoe beter u zich voelt, hoe minder klachten u ervaart. Deze zienswijze is eigenlijk volstrekt logisch en zowel patiënten als artsen begrijpen heel goed dat gezondheid veel meer is dan alleen afwezigheid van ziekte. Het gaat ook over “lekker in je vel zitten”, sociale contacten hebben, van betekenis kunnen zijn, uw dagelijkse bezigheden kunnen doen en zelf de controle hebben over uw leven.

Dat is Positieve Gezondheid!

HKN Huisartsen ondersteunt deze visie. Mocht u willen nadenken over uw eigen gezondheid, kijk dan eens op https://www.mijnpositievegezondheid.nl  en vul uw eigen vragenlijst in. Zo denkt u stapsgewijs na over uw gezondheid. Wat heeft u nodig om zich beter te voelen? En weet u wat u belangrijk vindt?
Er is een vragenlijst voor volwassenen, voor kinderen en voor jongeren. Daarnaast is er een eenvoudige versie. U kunt de uitkomsten bespreken met uw arts of met iemand anders die u vertrouwt.

Aanpassingen in uw leefstijl

Heeft u nagedacht over uw gezondheid en wat u nodig heeft om zich gezond te voelen? Misschien zijn daar dingen uitgekomen die u zou willen veranderen. We helpen u graag op weg.

Lees meer over de mogelijkheden in de regio:

Positieve Gezondheid binnen HKN Huisartsen

HKN Huisartsen is de koepel van de huisartsenpraktijken in de Kop van Noord-Holland. Onder de HKN vallen de huisartsenposten in Schagen, Den Helder en Texel en HKN Praktijk in Anna Paulowna. Binnen de HKN-organisatie wordt op diverse manieren gewerkt vanuit en met Positieve Gezondheid:

 • Positieve Gezondheid is de visie op gezondheid van de HKN en is daarmee onderdeel van het meerjarenbeleid  van de organisatie. Dit vertaalt zich o.a. in de (preventieve) werkwijze van de arbodienst en het bespreken van Positieve Gezondheid bij het jaarlijkse functioneringsgesprek.
 • HKN stimuleert een gezonde (thuis)werkstijl van de medewerkers door onder meer lunchwandelen, bedrijfsfruit en actief meubilair.
 • Alle medewerkers van HKN maken in 2021 (hernieuwd) kennis met Positieve Gezondheid via workshops
 • In HKN Praktijk te Anna Paulowna doen de medewerkers vanaf 2020 ervaring op met Positieve Gezondheid in de pilot ’Positieve Gezondheid in de huisartsenpraktijk’ .
 • Binnen HKN Chronische Zorg:
  • In 2017 vond de pilot ‘werken met Positieve Gezondheid’ plaats in 6 huisartsenpraktijken in de regio.
  • In 2020 en 2021 krijgen alle huisartsenpraktijken gelegenheid om een medewerker (kosteloos) intensief kennis te laten maken met Positieve Gezondheid door het volgen van de basismodule ‘Werken met Positieve Gezondheid’. Ook worden er na deelname intervisiemomenten georganiseerd.
  • Eén van de praktijkondersteuners uit de regio is namens HKN Huisartsen (en via Noordkop Gezond voor Elkaar) opgeleid als trainer Positieve Gezondheid door het Instituut voor Positieve Gezondheid.
 • HKN Huisartsen sinds 2018 medeoprichter en kartrekker van Noordkop gezond voor Elkaar noordkopgezondvoorelkaar.nl

Noordkop Gezond voor Elkaar

In de Kop van Noord-Holland zijn meer organisaties die werken vanuit Positieve Gezondheid. In 2018 hebben HKN Huisartsen, Omring, GGD Hollands Noorden en ZONH een netwerk opgericht om gezamenlijk de visie van Positieve Gezondheid uit te dragen. Vanuit dit netwerk werken we samen aan een Positief Gezonde regio en worden scholingen en workshops georganiseerd. Lees meer over wat we regionaal doen op www.noordkopgezondvoorelkaar.nl