Zorgprogramma’s

De meeste huisartsen in de kop van Noord-Holland maken deel uit van de zorggroep HKN Chronische Zorg. Binnen de zorggroep maken zij afspraken met elkaar, de zorgverzekeraar en andere gespecialiseerde zorgverleners over de zorg aan patiënten op het gebied van Diabetes Mellitus Type 2, COPD en mensen met (een verhoogde kans op) hart- en vaatziekten (CVRM). De afspraken worden vastgelegd in een zorgprogramma. Op deze manier krijgt u de beste zorg dichtbij huis.

HKN Chronische Zorg

  • ondersteunt de huisartsenpraktijken bij het uitvoeren van de zorgprogramma’s. Huisartsen en praktijkondersteuners kunnen voor vragen en advies terecht bij een expertteam. Per zorgprogramma bestaat dit team uit een kaderhuisarts en verpleegkundig consulent
  • organiseert de zorg dicht bij huis. Zij sluit contracten af met gespecialiseerde zorgverleners (ketenpartners), de zorgverzekeraar en regelt de financiële administratie
  • is verantwoordelijk voor het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de ketenzorg
  • bevordert eigen regie via cursussen, tips en informatie op het gebied van voeding, beweging en stoppen met roken. Hiervoor wordt samengewerkt met verschillende partners.

U voert zelf de regie

Met een chronische ziekte leeft u 24 uur per dag, 7 dagen per week. Uw zorgverlener ziet u slechts enkele uren per jaar. De overige tijd komt alles op uw schouders neer. U maakt dagelijks keuzes en neemt beslissingen in hoe u omgaat met uw gezondheid. Daarbij gaat het niet alleen over hoe u uw chronische ziekte onder controle houdt, maar over alle keuzes die u maakt om een prettig leven te leiden.

Positieve Gezondheid

HKN Huisartsen sluit zich aan bij de visie dat gezondheid veel breder is dan alleen de afwezigheid van ziekte. Gezondheid is wat u nog wel kan en wat u belangrijk vindt in uw leven. Dan gaat het niet alleen over uw medische gezondheid, maar ook bijvoorbeeld over sociale contacten, of u lekker in uw vel zit en of u (nog) wilt en kunt werken. Lees meer over Positieve Gezondheid.

Uiteraard mag u van uw zorgverlener verwachten dat uw chronische ziekte wordt behandeld, maar daarnaast bepaalt u zelf met welke uitdagingen in het leven u aan de slag wilt gaan. Uw zorgverlener kan u hierbij ondersteunen. Samen stelt u een persoonlijk behandelplan op, waarin uw doelen worden beschreven en afspraken worden vastgelegd. Zorg afgestemd op uw behoeftes en wensen; zorg op maat.

Kortom, de relatie tussen patiënt en zorgverlener is de laatst jaren sterk veranderd. Het is niet meer de zorgverlener die bepaalt wat het beste is voor de patiënt, maar de patiënt zelf voert de regie over zijn/haar gezondheid.

Folder Chronische Zorg

Compliment of klacht?

Bespreek uw compliment of klacht met de betreffende zorgverlener.
Meer informatie