Bestuur

Het bestuur van HKN bestaat uit 5 huisartsen en beschouwt hoe de ontwikkelingen van zorg van invloed zijn op de huisartsenpraktijk en hoe de huisartsen ondersteund kunnen worden. Hiertoe worden vanuit het bestuur projecten geïnitieerd.

Bestuursleden

Dirk Schoen, voorzitter vergaderingen

  • Alle overleggen op bestuurlijke niveau en officiële gelegenheden
  • Zitting in Transmurale werkgroep en SSIZ samen met bestuurslid met portefeuille transmurale zorg.

Ipe Piccardt Brouwer, vice-voorzitter

  • Chronische Zorg
  • Uitvoering en ontwikkeling van ketenzorgactiviteiten van HKN.

Rob Jansen, penningmeester, wnd. Secretaris

  • Alle financiële afwikkeling binnen HKN
  • Alle ontwikkelingen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg inclusief Vicino.

Bert Prummel

  • Ontwikkeling en uitvoering van S3 projecten van HKN

Marlies Uithoven

  • Transmurale Zorg
  • Zitting in Transmurale stuurgroep samen met de voorzitter van het bestuur van HKN. Aansturen huisartsen die deelnemen aan expertgroepen en verzorgen van symposia met samenwerkingspartners. Met name procesbewaking.

V.l.n.r. Dirk Schoen, Rob Jansen, Marlies Uithoven en Ipe Piccard-Brouwer. Bert Prummel ontbreekt op de foto.