Bestuur

Bestuursleden

Het bestuur van HKN bestaat uit vier huisartsen, met ieder een eigen portefeuille.

Ipe Piccardt Brouwer, voorzitter

  • Alle overleggen op bestuurlijk niveau en officiële gelegenheden
  • Bestuurlijk overleg HKN/HONK/NWZ inclusief Passende Zorg, Starlet (indien nodig), Sollicitatiecommissie RvC, deelnemer crisisteam bij crisis/rampen
  • Contactpersoon Directeur HKN

Hadassa Nadels, vicevoorzitter, penningmeester

  • (Doen) ontwikkelen van transmurale projecten in de regio; zitting in de transmurale commissie. Samenwerken met huisarts Transmurale Zorg
  • Alle financiële afwikkeling binnen de HKN Coöperatie
  • Alle ontwikkeling op het gebied van GGZ inclusief Vicino

Theo van Esch

  • Uitvoering en ontwikkeling van zorgprogramma’s van Chronische Zorg en Ouderenzorg van HKN

Jos Kuilboer

  • Ontwikkeling en uitvoering van S3 projecten van HKN
  • Vertegenwoordiger namens HKN bestuur in de LHV-kring
  • ICT-beleid