Directie en bestuur

Directie

Het bestuur van HKN Huisartsen BV is in handen van de directie; deze is verantwoordelijkheid voor het geheel aan activiteiten en resultaten van HKN Huisartsen BV en draagt onder meer zorg voor de strategie- en organisatieontwikkeling van de BV.

De directie bestaat uit: algemeen directeur, Marlous de Vroome

 

Bestuur coöperatie HKN

Het bestuur van Coöperatie HKN bestuurt de coöperatie en vertegenwoordigt de coöperatie naar buiten, onder andere als aandeelhouder in het overleg met de directie van HKN Huisartsen BV. Hieronder zijn de leden van het bestuur en hun portefeuilles genoemd:

Theo van Esch, voorzitter

 • Huisarts te Petten.
 • Uitvoering en ontwikkeling van zorgprogramma’s van chronische zorg en ouderenzorg. Starlet.
 • Vertegenwoordigingen: alle overleggen op bestuurlijk niveau en officiële gelegenheden. Apothekersoverleg CAKN. Overleg met de preferente verzekeraar.

David Reijmerink, CMIO (Chief Medical Information Officer)

 • Huisarts in Warmenhuizen.
 • Verantwoordelijk voor de inbedding van ICT in de huisartsenzorg. Opstellen van de digitale agenda en strategie. Ontwikkelen van een regionaal ICT-beleid samen met HONK.
 • Heeft zitting in de stuurgroep (adviesraad) ICT.

Hadassa Nadels, vicevoorzitter, penningmeester (gedelegeerd)

 • Huisarts te Den Helder.
 • Transmurale zorg: ontwikkeling van transmurale projecten in de regio. Heeft zitting in de transmurale commissie.
 • GGZ: alle ontwikkeling op het gebied van GGZ. Heeft zitting in de Huisartsenafvaardiging van Vicino.
 • Vertegenwoordigingen: bestuurlijk overleg HONK/HKN/Noordwest Ziekenhuis. Apothekersoverleg APCON.

Jos Kuilboer

 • Huisarts te Sint Maartensbrug.
 • Acute zorg: organisatie van de ANW-zorg. Deelnemer crisisteam bij crises/rampen.
 • Innovatie: ontwikkeling en uitvoering van S3 projecten van HKN. Uitvoering van wijkgerichte zorg projecten en preventie projecten.
 • Continuïteit huisartsenzorg: ontwikkelen en uitvoeren van een strategie voor het borgen van de continuïteit van de huisartsenzorg.
 • Ontwikkeling op het gebied van dependance huisartsopleiding in de HKN-regio.
 • Vertegenwoordigingen: LHV kring.

Robert van Noort, secretaris (gedelegeerd)

 • Huisarts te Den Helder.
 • Ontwikkelen en uitvoeren van een strategie voor stevige coöperatie, waarin de leden participeren en betrokken zijn.
 • Communicatie met de leden.
 • Kwaliteit van de dienstverlening van HKN Huisartsen.
 • Ontwikkelen en uitvoeren van een strategie voor het borgen van de continuïteit van de huisartsenzorg.
 • Ontwikkeling op het gebied van dependance huisartsopleiding in de HKN-regio.