Bestuur

Bestuursleden

Het bestuur van HKN bestaat uit vijf huisartsen, met ieder een eigen portefeuille.

Theo van Esch, voorzitter

 • Uitvoering en ontwikkeling van zorgprogramma’s van chronische zorg en ouderenzorg. Starlet.
 • Vertegenwoordigingen: alle overleggen op bestuurlijk niveau en officiële gelegenheden. Apothekersoverleg CAKN. Overleg met de preferente verzekeraar.

David Reijmerink, CMIO (Chief Medical Information Officer)

 • Verantwoordelijk voor de inbedding van ICT in de huisartsenzorg. Opstellen van de digitale agenda en strategie. Ontwikkelen van een regionaal ICT-beleid samen met HONK.
 • Heeft zitting in de stuurgroep (adviesraad) ICT.

Hadassa Nadels, vicevoorzitter, penningmeester (gedelegeerd)

 • Transmurale zorg: ontwikkeling van transmurale projecten in de regio. Heeft zitting in de transmurale commissie.
 • GGZ: alle ontwikkeling op het gebied van GGZ. Heeft zitting in de Huisartsenafvaardiging van Vicino.
 • Vertegenwoordigingen: bestuurlijk overleg HONK/HKN/NWZ, inclusief Passende Zorg. Apothekersoverleg CAKN.

Jos Kuilboer

 • Acute zorg: organisatie van de ANW-zorg. Deelnemer crisisteam bij crises/ rampen.
 • Innovatie: ontwikkeling en uitvoering van S3 projecten van HKN. Uitvoering van wijkgerichte zorg projecten en preventie projecten.
 • Continuïteit huisartsenzorg: ontwikkelen en uitvoeren van een strategie voor het borgen van de continuïteit van de huisartsenzorg. Ontwikkeling op het gebied van dependance huisartsopleiding in de HKN-regio.
 • Vertegenwoordigingen: LHV kring

Joep van Beekveld, secretaris (gedelegeerd)

Stevige coöperatie/ communicatie:

 • Doen ontwikkelen en uitvoeren van een strategie voor stevige coöperatie, waarin de leden participeren en betrokken zijn.
 • Communicatie met de leden.
 • Kwaliteit van de dienstverlening van HKN.