Cliëntenraad

HKN Huisartsen beschikt over een Cliëntenraad die de belangen behartigt van inwoners van de kop van Noord-Holland met betrekking tot de Acute Zorg (huisartsenposten) en Chronische Zorg.

Leden

De Cliëntenraad HKN Huisartsen bestaat uit de volgende leden:

Henk Hijink, voorzitter: voormalig directeur RIAGG
Mar Smit (secretaris): voormalige secretaresse voor de Medische Staf van Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Den Helder
Henk Sens: voormalig verpleegkundige en zorgmanager
Ans Post: voormalig ambtelijk secretaris Cliëntenraad Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Den Helder

Wat doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad adviseert de directie van HKN Huisartsen (gevraagd en ongevraagd) over onderwerpen die de kwaliteit van de zorg aangaan. Maar ook uw belangen als cliënt. Hierbij kunt u onder meer denken aan:

  • Toegankelijkheid en bereikbaarheid van de zorg
  • Wachttijden
  • De wijze waarop u te woord wordt gestaan en wordt behandeld
  • Communicatie en informatievoorziening
  • Klachtafhandeling en incidentmeldingen

Laat uw stem horen in het belang alle (toekomstige) cliënten

De belangrijkste informatiebron voor de Cliëntenraad bent u. Ervaart u knelpunten of tekortkomingen? Of heeft u ideeën die kunnen bijdragen aan een verdere verbetering van de kwaliteit van de geleverde zorg? Benader ons dan actief. Wij zijn er voor u als cliënt en denken graag met u mee.

Online inzage in uw medisch dossier van de huisarts

Met de toegang tot uw medisch dossier heeft u inzicht in de gegevens over uw gezondheid zoals bekend bij de huisarts: uw klachten, medicijnen, overgevoeligheden, allergieën, uitslagen en metingen zoals bijvoorbeeld uw bloeddruk. U kunt op de website van uw huisarts zien hoe u toegang kunt krijgen tot uw medisch dossier. Voordeel van online inzage is dat u meer inzicht krijgt in uw eigen gezondheid en gesprekken met de arts beter kunt voorbereiden. Een ontwikkeling die wij als Cliëntenraad toejuichen.

Meer informatie

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020 Cliëntenraad HKN Huisartsen

Contact met de cliëntenraad

De Cliëntenraad is te bereiken via clientenraad@hknhuisartsen.nl.