Cliëntenraad

HKN Huisartsen beschikt over een Cliëntenraad die de belangen behartigt van inwoners van de kop van Noord-Holland met betrekking tot de Acute Zorg (huisartsenposten) en Chronische Zorg.

Cliëntenraad HKN Huisartsen zoekt enthousiaste leden

Bent u woonachtig in de Kop van Noord-Holland en wilt u zich graag hardmaken voor zorg die geleverd wordt op de huisartsen posten en aan chronische patiënten? Dan bieden wij u nu de kans om toe te treden tot de Cliëntenraad.

Meer informatie

Leden

De Cliëntenraad HKN Huisartsen bestaat uit de volgende leden:

Henk Hijink, voorzitter: voormalig directeur RIAGG
Arian Minderhoud (secretaris): marine officier met ruime operationele en bestuurlijke ervaring, voormalig voorzitter van de cliëntenraad Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Den Helder
Henk Sens: voormalig verpleegkundige en zorgmanager
Simon Droog: voormalig maatschappelijk werker
Ans Post: voormalig ambtelijk secretaris Cliëntenraad Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Den Helder

 

V.l.n.r. Simon Droog, Arian Minderhoud, Ans Post, Henk Hijink, Henk Sens

Wat doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad adviseert de directie van HKN Huisartsen (gevraagd en ongevraagd) over onderwerpen die de kwaliteit van de zorg aangaan. Maar ook uw belangen als cliënt. Hierbij kunt u onder meer denken aan:

  • Toegankelijkheid en bereikbaarheid van de zorg
  • Wachttijden
  • De wijze waarop u te woord wordt gestaan en wordt behandeld
  • Communicatie en informatievoorziening
  • Klachtafhandeling en incidentmeldingen

Laat uw stem horen in het belang alle (toekomstige) cliënten

De belangrijkste informatiebron voor de Cliëntenraad bent u. Ervaart u knelpunten of tekortkomingen? Of heeft u ideeën die kunnen bijdragen aan een verdere verbetering van de kwaliteit van de geleverde zorg? Benader ons dan actief. Wij zijn er voor u als cliënt en denken graag met u mee.

Contact met de cliëntenraad

De Cliëntenraad is te bereiken via clientenraad@hknhuisartsen.nl.