Complimenten & klachten

Wilt u de huisarts, huisartsenpost of zorggroep een compliment geven? Of heeft u een klacht?

Als Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland (HKN) doen we ons uiterste best om de beste zorg te verlenen. In de huisartsenpraktijken, huisartsenposten en zorgprogramma’s voor chronische aandoeningen (zoals astma en diabetes) werken we nauw samen om 24 uur per dag voor u klaar te staan. Wilt u ons een compliment geven, heeft u een verbetersuggestie of wilt u een klacht indienen? In deze folder leest u hoe u dit kunt doen. 

Compliment of klacht
Wilt u uw huisarts, een medewerker van de huisartsenpost of iemand van een zorgprogramma een compliment geven? Of heeft u een klacht? Wij vinden het plezierig om een compliment te ontvangen, maar ook als u ontevreden bent over een gesprek of situatie horen we dit graag. Zo zoeken we samen met u naar een oplossing hoe het beter kan. 

Heeft u een compliment of suggestie voor ons?
Voor complimenten en suggesties staan wij altijd open. Bijvoorbeeld als u zeer tevreden bent over de zorgverlening of over een medewerker of als u ideeën heeft hoe het beter kan. Uw compliment en idee kunt u kenbaar maken via het complimentenformulier.

Heeft u een klacht?
Wij gaan graag met u in gesprek om uw klacht of aanmerking persoonlijk met u te bespreken, als dat natuurlijk voor u mogelijk is. U doet dat op het moment dat iets niet goed gaat of daarna, bijvoorbeeld telefonisch.  

Klachtbemiddeling
U kunt ook altijd gebruikmaken van klachtenbemiddeling. Bijvoorbeeld als u liever niet rechtstreeks uw klacht met ons bespreekt of als een rechtstreeks gesprek de klacht niet heeft opgelost. Meld uw klacht dan op de website van uw huisarts of via het klachtenformulier op deze website. Uw klacht komt dan rechtstreeks bij de klachtenfunctionaris terecht.  

Hoe gaat het verder?
Na het invullen van het klachtenformulier, krijgt u een ontvangstbevestiging van uw klacht. De zorgverlener en/of klachtenfunctionaris neemt contact met u op om te bespreken hoe de klacht, door bemiddeling, in goed overleg opgelost kan worden. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en oordeelt niet. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

De klachtenfunctionaris zal altijd proberen uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Als uw klacht na de klachtenbemiddeling niet naar tevredenheid is opgelost, dan kan de klachtenfunctionaris u helpen bij het nemen van verdere stappen, bijvoorbeeld via de Geschilleninstantie of het tuchtcollege.  

Hier leest u de volledige klachtenregeling: HKN klachtenregeling

Vragen?
Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact op met HKN Huisartsen via 0223 670 461.