Compliment of klacht

Wij vinden het belangrijk om altijd onze dienstverlening te blijven verbeteren. Uw suggestie, mening of compliment helpt ons hierbij.

Als Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland (HKN) doen we ons uiterste best om de beste mogelijk zorg en dienstverlening te bieden. In de huisartsenpraktijken, huisartsenspoedposten en op kantoor werken we nauw samen om 24 uur per dag voor u klaar te staan. Heeft u een verbetersuggestie, wilt u ons een compliment geven of heeft u een klacht? Wij helpen u graag verder.

Ik heb een klacht
Wij spannen ons elke dag in om patiënten de juiste zorg en dienstverlening te bieden. Toch kan het gebeuren dat u minder tevreden bent. Wij horen dat graag van u.

  • Ik heb een klacht over mijn eigen huisarts(enpraktijk)
    Bent u ontevreden over de zorg van uw eigen huisarts of een medewerker uit uw eigen huisartsenpraktijk? Dan dient u dit kenbaar te maken via de eigen huisartsenpraktijk. Op de website van uw huisarts vindt u meer informatie over de onafhankelijke klachtenregeling.
  • Ik heb een klacht over de Huisartsenspoedpost of over HKN kantoor
    Heeft u een klacht over de huisartsenspoedpost of over één van onze medewerkers van HKN? Dan gaan we graag met u in gesprek om uw klacht of aanmerking met u te bespreken. U kunt hiervoor gebruikmaken van onze klachtenbemiddeling. Meld uw klacht via het klachtenformulier, zodat deze rechtstreeks bij de klachtenfunctionaris terecht komt.Na het invullen van het klachtenformulier, krijgt u een ontvangstbevestiging van uw klacht. De klachtenfunctionaris neemt contact met u op om te bespreken hoe de klacht, door bemiddeling, in goed overleg opgelost kan worden. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en oordeelt niet. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.
    De klachtenfunctionaris zal altijd proberen uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Als uw klacht na de klachtenbemiddeling niet naar tevredenheid is opgelost, dan kan de klachtenfunctionaris u helpen bij het nemen van verdere stappen, bijvoorbeeld via de Geschilleninstantie of het tuchtcollege.

    Hier leest u de volledige HKN klachtenregeling.

Ik heb een suggestie of wil een compliment geven
Voor complimenten en suggesties staan wij altijd open. Bijvoorbeeld als u zeer tevreden bent over de dienstverlening of over een medewerker of als u ideeën heeft hoe het beter kan. Uw verbetersuggestie of compliment kunt u kenbaar maken via het suggestieformulier.

Vragen?
Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0223 670 461.