Complimenten & klachten

Wilt u de huisarts, huisartsenpost of zorggroep een compliment geven of heeft u een klacht?

Bespreek uw compliment of klacht met de betreffende zorgverlener!
Wij raden u aan rechtstreeks in gesprek te gaan met de betreffende zorgverlener. Zij waarderen het als u uw onvrede in eerste instantie direct met hen bespreekt. Samen kunt u zoeken naar een oplossing. Komt u er niet uit en/of wilt u liever gebruik maken van de klachtenbemiddeling? Neem dan contact met ons op.

Klachtenformulier
Om u zo snel en goed mogelijk te helpen raden wij u aan gebruik te maken van het klachtenformulier. In dit geval komt uw klacht meteen bij de klachtenfunctionaris terecht, die deze in behandeling neemt. Mocht dit niet lukken, dan kunt u altijd telefonisch contact met ons opnemen.

Klik hier voor het formulier

Folder Complimenten en klachten
Klachtenregeling

Contact
T 0223-670461
E secretariaat@hknhuisartsen.nl

Patiënttevredenheidsonderzoek huisartsenpost

Sinds begin 2018 is HKN gestart met patiëntervaringsonderzoek via CareRate. Door middel van korte vragenlijsten die bezoekers via een tablet kunnen invullen, hebben we continu inzage in de ervaring van onze patiënten en kunnen we de kwaliteit van onze zorgverlening hierop afstemmen. Professionaliteit en kwaliteit zijn diepgewortelde kernwaarden binnen onze organisatie. Om kwaliteit te kunnen borgen gaan we actief de dialoog aan met onze patiënten.

Snel, vriendelijk en deskundig
De respondenten beoordelen het bezoek aan onze huisartsenpost met een rapportcijfer 8. Veel genoemde complimenten zijn vooral “snel, vriendelijk en deskundig”. Verbetersuggesties worden intern meteen opgepakt door HKN, waardoor we de kwaliteit van zorg continu kunnen borgen. Dit is het grote voordeel van deze manier van meten.

Positieve reacties
Medewerkers en patiënten zijn erg te spreken over CareRate. De feedback geeft de mogelijkheid om actief te werken aan verbeterpunten en bewust stil te staan bij complimenten. Patiënten waarderen het op hun beurt dat hen om feedback wordt gevraagd.

Verschillende thema’s
Per kwartaal worden er andere thema’s uitgevraagd zoals bijvoorbeeld uw waardering ten aanzien van onze bereikbaarheid, ontvangst en wachtervaring. De resultaten koppelen we terug via onze website en social media kanalen.