Missie & visie

Missie

Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland (HKN) staat voor uitstekend georganiseerde, toegankelijke en persoonsgerichte huisartsenzorg in de Kop van Noord Holland. Nu en in de toekomst. Dit doen wij niet alleen, maar in samenwerking met zorgverleners, partners én patiënten.

Onze kernwaarden zijn kwaliteit, professionaliteit, ondernemerschap, daadkracht en verbinding.

HKN staat voor kwaliteit en professionaliteit in de zorg die geleverd wordt aan onze patiënten, zowel in de huisartsenpraktijken als op de huisartsenspoedpost.

HKN staat voor ondernemerschap en daadkracht als regisseur van de eerstelijnszorg in de Kop van Noord-Holland en bij het anticiperen op veranderingen in zorg en maatschappij.

HKN staat voor verbinding, want we geloven dat we alleen sterk staan, maar dat we samen verder komen.

Visie

HKN wil toekomstbestendige huisartsenzorg organiseren in de Kop van Noord-Holland. We faciliteren de huisarts, zodat deze zich optimaal kan richten op de patiëntenzorg. Wij zorgen dat de huisarts in een sterk veranderende samenleving door de bomen het bos kan blijven zien en we geven richting.

In alles wat we doen staat de patiënt centraal. HKN gelooft in de eigen regie en veerkracht van mensen en wil deze waar dat kan stimuleren en bevorderen. We vinden het belangrijk dat een individu zélf de gewenste kwaliteit van leven in het kader van gezondheid, leefstijl en gedrag kan vormgeven. De zorgverlener staat hierbij naast de patiënt, als behandelaar en coach.

Samenwerking tussen huisartsen onderling en met andere (regionale) partijen is zeer belangrijk. Als regionale eerstelijns organisatie gaan we de dialoog aan, leggen we verbindingen en ontlasten we de huisartsen door hun belangen te behartigen, samenwerkingsafspraken te maken en hen te faciliteren in hun praktijkvoering.

HKN zet in op kwaliteitsbevordering op praktijk- en individueel niveau, zowel van huisartsen als van ketenpartners en medewerkers. We verzorgen scholingen en ondersteunen bij de praktijkvoering van de huisarts. Zodat onze huisartsen, medewerkers en ketenpartners zich als professional blijven ontwikkelen en blijven voldoen aan de kwaliteitseisen die aan hen gesteld worden.