Werkwijze

Bekijk de animatievideo en ontdek hoe het werkt op de huisartsenspoedpost.

Wat houdt u bij de hand?

Als u de huisartsenspoedpost belt, wordt u te woord gestaan door een speciaal opgeleide medewerker (triagist). Houd de volgende gegevens bij de hand:

 • geboortedatum en naam van uzelf of van degene die zorg nodig heeft
 • woonadres en eventueel verblijfadres
 • verzekeringsgegevens
 • telefoonnummer waar u te bereiken bent

Urgentie-beoordeling

De triagist beoordeelt wat de urgentie van uw hulpvraag is en door welke zorgverlener u het beste geholpen kunt worden. Tijdens dit telefoongesprek krijgt u vragen over:

 • ademhaling, kleur en bewustzijn om een levensbedreigende situatie uit te sluiten
 • de reden van uw contact met de huisartsenpost
 • de aard van de klachten
 • medicatiegebruik en medische voorgeschiedenis.

De triagist stelt u deze vragen om te kunnen beoordelen wat de urgentie van de klacht is en welke zorg nodig is. Houd er rekening mee dat de triagist geen inzage heeft in uw dossier van uw eigen huisarts en daarom vragen zal stellen over uw medische voorgeschiedenis en medicatiegebruik.

Vervolgstappen

Afhankelijk van de situatie kan de triagist u:

 • een advies geven
 • een telefonische afspraak met de huisarts maken
 • een consult afspreken op één van de locaties van de huisartsenpost
  • bij de huisarts
  • bij een speciaal opgeleide triagist, die laag-urgente klachten zelfstandig kan afhandelen. Indien nodig zal zij de hulp inroepen van de huisarts.
 • een visite door de huisarts afspreken.

Visite
Een visite bij u thuis wordt alleen afgesproken indien het medisch gezien niet verantwoord is om naar de huisartsenspoedpost te komen. In geval van een consult wordt van u verwacht dat u zelf voor vervoer zorgt. De huisartsen van de huisartsenspoedposten in Den Helder en Schagen maken gebruik van een speciaal uitgeruste dienstauto met chauffeur. De chauffeurs hebben een opleiding gevolgd om de huisarts in de thuissituatie te kunnen assisteren.

Verwijzing naar andere zorgverleners
De huisartsenspoedpost staat in nauw contact met andere zorgverleners. U krijgt dus altijd de beste zorg op de juiste plek. Het is mogelijk dat de triagist of de huisarts voor u een verwijzing regelt naar:

 • de ambulancedienst
 • spoedeisende psychiatrische hulp (GGZ)
 • een thuiszorg organisatie
 • de Spoedeisende Hulp (SEH) van Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Den Helder en Alkmaar.

Financiële afhandeling

Telefonische consulten (door de triagist of huisarts), visites en afspraken op het spreekuur worden in rekening gebracht. De kosten worden in de meeste gevallen rechtstreeks gedeclareerd bij uw eigen zorgverzekeraar.

Geen spoed? Kijk wat u zelf kunt doen op Thuisarts.nl

De huisartsenspoedpost is er voor spoedeisende huisartsenzorg buiten de kantoortijden van uw eigen huisarts. Indien u twijfelt of u de huisartsenpost moet inschakelen kunt u hiervoor altijd terecht op Thuisarts.nl. Deze website is afkomstig van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en geeft uitgebreide informatie en tips over ziekteverschijnselen. Hiermee kunt u beter inschatten of het noodzakelijk is om contact op te nemen met de huisartsenpost.