COPD

COPD is een ongeneeslijke longziekte. De luchtwegen zijn blijvend vernauwd, waardoor de longen steeds minder goed werken. U krijgt vaak last van hoesten, benauwdheid en slijm in de luchtwegen. Met de jaren wordt het moeilijker om genoeg lucht te krijgen. Een stukje wandelen bijvoorbeeld kost dan steeds meer moeite. De vernauwing van de luchtwegen komt door een blijvende ontsteking, bijna altijd door jarenlang roken. De schade is onherstelbaar. COPD is een afkorting voor het Engelse Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Vroeger werd dit vaak chronische bronchitis of longemfyseem genoemd.

Zorgprogramma COPD

Indien u de diagnose COPD heeft gekregen komt u in aanmerking voor deelname aan het zorgprogramma. Hierin werken verschillende zorgverleners samen om de zorg zo goed mogelijk te regelen en af te stemmen op uw persoonlijke situatie. Uw huisarts blijft de hoofdbehandelaar.

Er is geen behandeling waardoor COPD over gaat. U kunt wel uw klachten verminderen door u te houden aan de leefregels bij COPD. Stoppen met roken is de belangrijkste stap in de behandeling van COPD. Gezond eten en dagelijks bewegen hebben ook een positieve invloed. In de behandeling staat het leren omgaan met uw ziekte centraal. Wij geloven sterk in de eigen regie en veerkracht van de mens. Samen met uw huisarts stelt u een individueel zorgplan op. Hierin maakt u afspraken over de doelen die u wilt behalen en welke acties hiervoor nodig zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van voeding, bewegen, stoppen met roken en medicatiegebruik.

Leefstijl als eerste stap in de behandeling

Het nastreven van een gezonde leefstijl is de basis van de behandeling en blijft belangrijk gedurende het hele ziektebeloop. De huisarts of praktijkondersteuner geeft informatie en voorlichting wat u zelf kunt doen om uw leefstijl te veranderen. De huisarts kan u ondersteunen om te stoppen met roken. Voor (aangepaste) beweging is Sportservice het juiste loket. Meer informatie vindt u op de pagina gezonde leefstijl.

Dieetzorg

Voeding beïnvloedt de gezondheid. Hoe zorgt u ervoor dat uw dagelijkse voeding past bij uw chronische ziekte? De diëtist kan samen met u bekijken wat voeding in uw situatie kan betekenen. De diëtist onderzoekt wat voor u de juiste voeding is en helpt u om die voeding in te passen in uw dagelijks eetpatroon. Daarbij wordt niet alleen naar uw medische achtergrond gekeken, maar ook rekening gehouden met uw voorkeuren. U wordt stap voor stap begeleid om uw doel(en) te bereiken en uw gedrag blijvend te veranderen. HKN werkt samen met verschillende diëtisten in de regio, deze kunt u vinden via onze zorgzoeker op de homepage.

Vergoeding

Zodra u via uw huisarts deelneemt aan een zorgprogramma, verloopt de financiering van uw behandeling via HKN Chronische Zorg. De door HKN gecontracteerde zorgverleners worden door HKN betaald. De naam ‘HKN Huisartsen’ vindt u daarom ook terug op de factuur of op het zorgoverzicht van uw zorgverzekeraar.

Meer informatie

Meer informatie over COPD kunt u vinden op de website van Thuisarts.nl en Longlonds, klik op het logo om naar de website te gaan.