Ouderenzorg

INKT Ouderenzorg

De huisartsen van HONK (regio Noord-Kennemerland) en HKN (regio Kop van Noord-Holland) werken samen met een groot aantal zorgorganisaties aan de zorg voor ouderen in beide regio’s. Dit samenwerkingsverband heet INKT Ouderenzorg en heeft, onder andere, tot doel 75+ers zo lang mogelijk in optimale gezondheid in de eigen omgeving te laten wonen.

De nadruk binnen het zorgprogramma van INKT Ouderenzorg ligt op de samenwerking tussen de huisarts en verpleegkundige ouderenzorg. Waarbij het vroegtijdig in kaart brengen van de zorgbehoefte van de ouderen, het doen van medicatie-evaluaties (samen met de apotheek), het begeleiden terug naar huis na een ziekenhuisopname en het afleggen van (sociale) visites belangrijke onderdelen zijn.

Op de website kunt u meer lezen over de zorg voor ouderen en de regionale samenwerking.
https://www.inktouderenzorg.nl/

 

Team Ouderenzorg

Damiët Duivenstein
Coördinator Ouderenzorg
(t) 072-527 27 00 /06-52764862
(e) dduivestein@honk.nu

Monique Voogt
Consulent Ouderenzorg
(t) 072 527 27 00 / 06-18416612
(e) mvoogt@honk.nu