Diabetes

Diabetes is een ziekte waarbij het lichaam het bloedglucosegehalte niet meer in evenwicht kan houden. Wanneer u iets eet stijgt de hoeveelheid glucose in het bloed. Normaal regelt het hormoon insuline dat de cellen overal in het lichaam glucose uit het bloed opnemen. Bij diabetes heeft het lichaam een tekort van het hormoon insuline, of zijn de lichaamscellen minder gevoelig voor insuline. Hierdoor wordt het glucosegehalte in het bloed te hoog. Lange tijd een te hoge bloedglucose geeft schade aan uw hart, ogen, nieren en voeten. De meest voorkomende soort is diabetes type 2: negen van de tien mensen met diabetes hebben diabetes type 2.

Zorgprogramma Diabetes Mellitus Type 2

Indien u de diagnose Diabetes Mellitus Type 2 hebt gekregen komt u in aanmerking voor deelname aan het zorgprogramma. Hierin werken verschillende zorgverleners samen om de zorg zo goed mogelijk te regelen en af te stemmen op uw persoonlijke situatie. Uw huisarts blijft de hoofdbehandelaar.

In de behandeling staat het leren omgaan met uw ziekte centraal. Wij geloven sterk in de eigen regie en veerkracht van de mens. Samen met uw huisarts stelt u een individueel zorgplan op. Hierin maakt u afspraken over de doelen die u wilt behalen en welke acties hiervoor nodig zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van voeding, bewegen, stoppen met roken en medicatiegebruik.

Leefstijl als eerste stap in de behandeling

Het nastreven van een gezonde leefstijl is de basis van de behandeling en blijft belangrijk gedurende het hele ziektebeloop. De huisarts of praktijkondersteuner geeft informatie en voorlichting wat u zelf kunt doen om uw leefstijl te veranderen en verwijst u naar een diëtist. HKN Huisartsen biedt verschillende cursussen aan om u hierin te ondersteunen en uw kennis over diabetes te vergroten.

  • PRISMA (groepseducatieprogramma)
  • Keer Diabetes2 Om (een cursus die wij aanbevelen voor mensen die medicatie gebruiken)

Voor (aangepaste) beweging is Sportservice het juiste loket. Voor meer informatie over wat voeding, beweging en stoppen met roken voor u kan betekenen zie gezonde leefstijl.

Dieetzorg

Voeding beïnvloedt de gezondheid. Hoe zorgt u ervoor dat uw dagelijkse voeding past bij uw chronische ziekte? De diëtist kan samen met u bekijken wat voeding in uw situatie kan betekenen. De diëtist onderzoekt wat voor u de juiste voeding is en helpt u om die voeding in te passen in uw dagelijks eetpatroon. Daarbij wordt niet alleen naar uw medische achtergrond gekeken, maar ook rekening gehouden met uw voorkeuren. U wordt stap voor stap begeleid om uw doel(en) te bereiken en uw gedrag blijvend te veranderen. HKN werkt samen met verschillende  diëtisten in de regio, deze kunt u vinden via onze zorgzoeker op de homepage.

Oogzorg

Door diabetes kunnen de bloedvaatjes op het netvlies van het oog beschadigen (retinopathie). Om deze beschadiging tijdig op te kunnen sporen en te behandelen is controle van de ogen noodzakelijk.

Fundusfoto
Om uw ogen te controleren nodigt Starlet u uit voor het maken van een foto van het netvlies: de fundusfoto.  Zijn uw pupillen te klein voor het maken van een goede fundusfoto? Dan worden uw ogen eerst gedruppeld. U kunt in dat geval beter niet direct na het onderzoek aan het verkeer deelnemen. Starlet stuurt de uitslag van de fundusfoto naar uw huisarts. Zo nodig wordt u doorverwezen naar de oogarts. De fundusfoto wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Bent u reeds onder behandeling van de oogarts en vindt daar ook de diabetescontrole plaats? Dan hoeft u geen fundusfoto te laten maken.
Bekijk de folder

Voetzorg

Wanneer diabetes type 2 bij u is vastgesteld kan het zijn dat u voetzorg nodig heeft. Een behandeling bij de pedicure en/of podotherapeut kan onderdeel zijn van uw behandeling. HKN werkt samen met verschillende podotherapeuten/pedicures in de regio, deze kunt u vinden via onze zorgzoeker op de homepage.

Meer informatie over voetzorg
Patiënteninformatie voetzorg HKN

Vergoeding

Zodra u via uw huisarts deelneemt aan een zorgprogramma, verloopt de financiering van uw behandeling via HKN Chronische Zorg. De door HKN gecontracteerde zorgverleners worden door HKN betaald. De naam ‘HKN Huisartsen’ vindt u daarom ook terug op de factuur of op het zorgoverzicht van uw zorgverzekeraar.

Meer informatie

Voor meer informatie over diabetes type 2 kunt u klikken op de onderstaande logo’s, waarna u naar de website wordt doorgelinked.