Hart- en vaatziekten

De zorg voor hart- en vaatziekten wordt ook wel CVRM genoemd. Dit staat voor ‘Cardio Vasculair Risico Management’; het opsporen en behandelen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Cardiovasculaire ziekten zijn ziekten van het hart en de bloedvaten, zoals een hartinfarct, angina pectoris (pijn op de borst), herseninfarct en TIA. De kans op hart- en vaatziekten wordt groter naarmate mensen ouder worden. Roken, verhoogd cholesterol, hoge bloeddruk, overgewicht, ziektes zoals diabetes en reumatoïde artritis zijn eveneens risicofactoren.

Zorgprogramma hart- en vaatziekten

Indien u een verhoogd risico heeft op hart- en vaatziekten komt u in aanmerking voor deelname aan het zorgprogramma. Hierin werken verschillende zorgverleners samen om de zorg zo goed mogelijk te regelen en af te stemmen op uw persoonlijke situatie. Uw huisarts blijft de hoofdbehandelaar en schrijft indien nodig medicatie voor.

Bij een verhoogd risico op hart- en vaatziekten start een behandeling voor het verlagen van dit risico. Het naleven van een goede leefstijl is belangrijk: voldoende bewegen, gezond eten en niet roken verlagen het risico op hart- en vaatziekten. Pas als deze gezonde leefstijl uw risico niet voldoende verlaagt, wordt gestart met medicatie om bijvoorbeeld uw cholesterol of bloeddruk te verlagen.

In de behandeling staat het leren omgaan met uw ziekte centraal. Wij geloven sterk in de eigen regie en veerkracht van de mens. Samen met uw huisarts stelt u een individueel zorgplan op. Hierin maakt u afspraken over de doelen die u wilt behalen en welke acties hiervoor nodig zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van voeding, bewegen, stoppen met roken en medicatiegebruik.

Leefstijl als eerste stap in de behandeling

Het nastreven van een gezonde leefstijl is de basis van de behandeling en blijft belangrijk gedurende het hele ziektebeloop. De huisarts of praktijkondersteuner geeft informatie en voorlichting wat u zelf kunt doen om uw leefstijl te veranderen. De huisarts kan u ondersteunen om te stoppen met roken. Voor (aangepaste) beweging is Sportservice het juiste loket. Meer informatie over beweging, voeding en stoppen met roken vindt u op de pagina over positieve gezondheid.

Dieetzorg

Voeding beïnvloedt de gezondheid. Hoe zorgt u er voor dat uw dagelijkse voeding past bij uw chronische ziekte? De diëtist kan samen met u bekijken wat voeding in uw situatie kan betekenen. De diëtist onderzoekt wat voor u de juiste voeding is en helpt u om die voeding in te passen in uw dagelijks eetpatroon. Daarbij wordt niet alleen naar uw medische achtergrond gekeken, maar ook rekening gehouden uw voorkeuren. U wordt stap voor stap begeleid om uw doel(en) te bereiken en uw gedrag blijvend te veranderen. HKN werkt samen met verschillende diëtisten in de regio, deze kunt u vinden via onze zorgzoeker op de homepage.

Vergoeding

Zodra u via uw huisarts deelneemt aan een zorgprogramma, verloopt de financiering van uw behandeling via HKN Chronische Zorg. Gecontracteerde zorgverleners worden door HKN betaald. De naam ‘HKN Huisartsen’ vindt u daarom ook terug op de factuur of op het zorgoverzicht van uw zorgverzekeraar.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij onderstaande websites, klik op een logo om verder te gaan.