NWZ en HKN ondertekenen samenwerkingsovereenkomst Spoedplein

Op 21 november 2022 ondertekenden Noordwest Ziekenhuisgroep en Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland (HKN) een samenwerkingsovereenkomst. Een belangrijke stap voor de realisatie van het spoedplein in Den Helder, dat in het voorjaar van 2023 zijn deuren opent. Met het spoedplein geven Noordwest en HKN invulling aan de ambitie voor een geïntegreerde aanpak van de spoedzorg in de Kop van Noord-Holland.

Samenwerkingsovereenkomst
Op het spoedplein zijn de spoedeisende hulp van Noordwest en de huisartsenpost van HKN volledig geïntegreerd. Zo wordt er gezamenlijk gebruik gemaakt van ruimtes, ICT en middelen zoals medicatie. Ook diverse werkprocessen zijn geïntegreerd. Zo vindt de triage van patiënten straks bij één aanmeldbalie plaats, waarna zij een SEH-arts of een huisarts zien. Ook is er mogelijkheid voor laagdrempelig overleg tussen SEH-artsen en huisartsen. In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken vastgelegd over deze gezamenlijke aanpak.

Uniek concept
Het spoedplein is onderdeel van Noordwest locatie Den Helder. De ambitie is een geïntegreerde aanpak van de spoedzorg waarbij de juiste zorg op de juiste plek wordt geboden. Eerder opende Noordwest in dit kader de afdeling acute zorg, met onder andere de spoedeisende hulp, observatorium en medium care. Dit concept is uniek in Nederland. Deze ontwikkeling wordt mede mogelijk gemaakt door VGZ en Zilveren Kruis.

Foto: Jurgen Sernee (raad van bestuur Noordwest) en Leonie van den Hoek (algemeen directeur HKN) ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.

 

Jaarlijks krijgt 1 op 7 vrouwen in Nederland borstkanker. Het is de meest voorkomende soort kanker bij vrouwen.

Er kan een verandering optreden aan uw borst of borsten.
De meeste veranderingen zijn normaal en kunnen geen kwaad maar soms komt een verandering door borstkanker.

Wat kan er dan veranderen aan de borsten?

  • De borsten zijn dikker en gespannen
  • Pijnlijke borsten
  • Er komt bloed, helder of wit vocht uit uw tepel
  • Een knobbeltje
  • Verandering van de huid of tepel
  • Een dikke klier in de oksel

Als deze veranderingen niet verdwijnen maak direct een afspraak bij uw huisarts.

Kijk op Thuisarts.nl voor meer informatie over borstkanker opsporen.

 

Patiënten die via Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland naar de spoedeisende hulp (SEH) van Noordwest Ziekenhuisgroep worden verwezen, hoeven niet langer met een papieren verwijzing op pad. Sinds kort vindt de verwijzing van de huisartsenpost naar de spoedeisende hulp digitaal plaats.
Dit beperkt administratieve handelingen en komt de snelheid ten goede, wat in de spoedzorg van groot belang is.
De samenwerking is onderdeel van de realisatie van het spoedplein op Noordwest locatie Den Helder, waarbij de huisartsenpost en SEH volledig zijn geïntegreerd. 

Samenwerking
Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland (HKN) en Noordwest Ziekenhuisgroep werkten de afgelopen maanden samen met leveranciers HealthConnected en ChipSoft aan de realisatie van de digitale verwijzing van patiënten. Begin dit jaar gingen de organisaties als koploperproject aan de slag in het landelijke programma ‘Met spoed beschikbaar’. Koploperprojecten zijn projecten met regionale coalities van spoedzorgaanbieders die gezamenlijk met hun ICT-leveranciers werken aan de realisatie van digitale gegevensuitwisselingen in de acute zorgketen.

Tarno Kramer, SEH-verpleegkundige bij Noordwest: “De verwijsbrief van de huisartsenpost komt meteen na verzending digitaal bij ons binnen. Na controle op het BSN van de patiënt, wordt de informatie automatisch aan ons patiëntendossier gekoppeld. Het is prettig dat we hierdoor veel minder administratieve handelingen hebben, maar het belangrijkste is dat de patiënt sneller de juiste zorg kan krijgen.
Het is een mooie eerste stap in de realisatie van het spoedplein dat volgend jaar open gaat.”

Gerda Vietje, triagist bij HKN voegt toe: “Dankzij de nieuwe digitale verwijzing hoeft de patiënt zelf geen papieren verwijzing meer mee te nemen vanuit onze huisartsenposten naar de spoedeisende hulp. We zijn blij om op deze manier bij te dragen aan een soepeler zorgproces rond de patiënt.”

Spoedplein
Het spoedplein op Noordwest locatie Den Helder is een samenwerking tussen Noordwest Ziekenhuisgroep en Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland (HKN). De ambitie is een geïntegreerde aanpak van de spoedzorg waarbij de juiste zorg op de juiste plek wordt geboden. Eerder opende Noordwest in dit kader de afdeling acute zorg, met onder andere de spoedeisende hulp, observatorium en medium care.
Naar verwachting is in 2023 het gehele spoedplein gereed. Deze ontwikkeling wordt mede mogelijk gemaakt door VGZ en Zilveren Kruis. 

Programma ‘Met spoed beschikbaar’
Het programma ‘Met spoed beschikbaar’ helpt zorgverleners in de acute zorg met digitale uitwisseling van gegevens. Betere gegevensuitwisseling ondersteunt zorgverleners in hun werk, waardoor de patiënt sneller de juiste zorg ontvangt. Het programma ‘Met spoed beschikbaar’ is een samenwerking tussen de landelijke branche- en beroepsorganisaties van de betrokken spoed​zorgaanbieders, Patiëntenfederatie Nederland, het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, VZVZ en Nictiz.