Bedankt voor uw aanmelding voor intervisie Positieve Gezondheid.

Uiterlijk 1 week voorafgaand aan de intervisie ontvangt u de Teams-link en voorbereidende vragen op dit    e-mailadres.

Heeft u vragen en/of opmerkingen?
Dan kunt u telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 0223 – 670 461 of per e-mail: info@noordkopgezondvoorelkaar.nl.