Regionale samenwerkingsafspraken huisartsen en verloskundigen

Huisartsen en verloskundigen in de regio Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-Holland gaan nauwer samenwerken om optimale zorg te kunnen verlenen aan de zwangere en het (ongeboren) kind. Voorheen werden individuele samenwerkingsafspraken tussen praktijken gemaakt. Door een regionaal samenwerkingsprotocol wordt de samenwerking efficiënter en effectiever ingericht om zo de geboortezorg-keten structureel te verbeteren.

Regionale samenwerkingsafspraken

Tijdens de zwangerschap bellen verloskundigen en huisartsen veelvuldig heen en weer om de zorg rond de vrouw goed af te stemmen. Naast dat dit aan beide kanten veel kostbare zorgtijd kost, komt het vaak voor dat de zorgverleners op dat moment niet bereikbaar is voor overleg. Huisartsen en verloskundigen in Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-Holland zijn met elkaar in gesprek gegaan hoe zij de zorg tijdens de zwangerschap beter kunnen organiseren.  Dit heeft geleid tot regionale samenwerkingsafspraken waarin staat beschreven hoe de huisarts en verloskundige elkaar op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen omtrent de zwangere houden. Het gaat onder andere om collegiale consultatie en elkaar informeren over relevante medische en psychosociale zaken, zoals: overdracht bij de start van de zwangerschap, medicatievoorschrift, laboratoriumuitslagen en het baringsverslag.

Verloskundige gaat urineweginfectie-test uitvoeren

In het opstellen van de samenwerkingsafspraken is ook gekeken hoe verloskundigen, huisartsen en de huisartsenpost kunnen ontlasten. Een van de taken die de verloskundige over zal nemen is het uitvoeren van een test bij het vermoeden van een urineweginfectie. Waar voorheen de huisarts deze test afnam, zal de verloskundige voortaan de test volgens de NHG-standaard uitvoeren, inclusief dipslide en verzending naar het laboratorium indien nodig. Na vaststelling van een urineweginfectie vindt verdere behandeling plaats door de huisarts.

Ook voor de aanstaande moeder is het goed om bij vermoeden van een urineweginfectie met de verloskundige contact te hebben, omdat klachten van een blaasontsteking erg kunnen lijken op vroegtijdige weeën.

Alwine Ages, verloskundige bij Partners in Verloskunde: “Door deze samenwerkingsafspraken kunnen wij meer tijd aan de zwangere besteden. De lijnen worden korter, waardoor afstemming over bijvoorbeeld medicatie of doorverwijzen soepeler verloopt. Bezoek door een zwangere aan de huisartsenpost is niet meer nodig als het gaat om het uitsluiten van een urineweginfectie. Het proces van deze samenwerkingsafspraken heeft ook gezorgd voor betere kennis van elkaars expertise waardoor de samenwerking verbetert.”

Totstandkoming

De afspraken zijn tot stand gekomen door een werkgroep van HONK, HKN en EVON met ondersteuning van ZONH. Vragen over het protocol kunnen worden gesteld via HONK, HKN of EVON (info@verloskundigen-evon.nl). Het project is mogelijk gemaakt door de inzet van Versterking Eerstelijnsgelden (Coöperatie VGZ).