Toekomstig huisartsen leren de Kop van Noord-Holland kennen

In september namen 15 huisartsen in opleiding deel aan “de Razende Bol* scholingsdriedaagse” in de Kop van Noord-Holland. De driedaagse werd georganiseerd door Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland (HKN) en de huisartsenopleidingen van Amsterdam UMC.  Het doel van de driedaagse was om, naast inhoudelijke scholing, de deelnemers kennis te laten maken met de regio, inwoners en patiënten, huisartsen(opleiders) en (zorg)partners.

De Kop van Noord-Holland als leeromgeving

Tijdens de driedaagse bezochten de jonge artsen in spé de herstelacademie van GGZ Noord-Holland Noord in Schagen om daar diverse workshops te volgen. Hierna maakten de deelnemers kennis met de thuiszorg.  Zo stonden er 15 enthousiaste thuiszorgverpleegkundigen van Omring en Samen klaar om hen 1-op-1 een ochtend mee te laten lopen in de (technische)thuiszorg.

Een bezoek aan de huisartsenpraktijk kon uiteraard niet in het programma ontbreken. Zo werd er een ochtend les geven in Huisartsenpraktijk Waarland waar, o.l.v. de huisartsenopleiders, patiënten uit de praktijk meewerkten aan het scholingsmoment. En zo werd het wel heel ‘echt’ voor de jonge artsen. De deelnemers kregen een inkijkje in het leven en werken in de regio door een bezoek aan de Koninklijke Marine, om vervolgens naar ’t Zand af te reizen voor een rondleiding bij een bollenkwekerij en veebedrijf.

De Razende Bol scholingsdriedaagse werd afgesloten met een samenkomst van de huisartsen in opleiding en gevestigde huisartsen uit de regio. Op een boerderij in ’t Veld werden de indrukken gedeeld die jonge dokters hadden opgedaan. De prettige patiëntencontacten,  korte lijnen met zorgpartners en de openheid van de inwoners uit de Kop van Noord-Holland werden door hen als kenmerkend voor deze regio  ervaren. Voor gevestigde huisartsen was dit een uitgelezen moment om te luisteren naar de kansen die de jongere generatie ziet als het gaat om werken en wonen als huisarts in deze regio.

De Razende Bol scholingsdriedaagse zal de komende jaren vaker georganiseerd worden, omdat dit een zinvolle manier is om toekomstige huisartsen de regio te laten leren kennen. Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland neemt de opbrengst van deze editie mee in haar beleid en draagt wederom zorg voor de organisatie van de komende edities.

Bekijk hier de video van NH Nieuws

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/291863/huisartsen-in-opleiding-snuffelen-aan-het-platteland-van-de-noordkop

*De naam Razende Bol is gekozen omdat dit natuurgebied in de kop van Noord-Holland een plek is waar jonge vogels en zeezoogdieren geboren worden en opgroeien.  Het staat symbool voor een plek  waar jong leven tot wasdom komt.