Medicijngebruik

Medicijnen zijn vaak een belangrijk onderdeel van de behandeling. Voldoende kennis van werking, gebruik en bijwerkingen helpt bij het juiste gebruik van de medicijnen en draagt bij aan een betere werking. Alles over medicijnen, bijsluiters, kosten en vergoedingen vindt u op de site van Kiesbeter.
www.kiesbeter.nl

Meer informatie over gebruik van geneesmiddelen in het verkeer vindt u op de site van Rij veilig met medicijnen.
www.rijveiligmetmedicijnen.nl

Zie onderstaande website voor meer informatie over de vergoeding van geneesmiddelen. U kunt zien of:

  • een middel in het geneesmiddelenvergoedingssysteem is opgenomen
  • er eventueel nadere voorwaarden gelden, waaronder het preferentiebeleid
  • u zelf moet bijbetalen
  • er een vervangend geneesmiddel is dat wel helemaal wordt vergoed.

www.medicijnkosten.nl

Melden van bijwerkingen

Als u last van heeft van bijwerkingen, kunt u in de bijsluiter nagaan of de bijwerking inderdaad bij dit medicijn hoort. Vaak staat er ook aangegeven wat u kunt doen om de bijwerking te voorkomen of te verminderen. Als u verschillende medicijnen gebruikt, neemt de kans op bijwerkingen toe. Ook naarmate u ouder wordt, loopt u meer kans op bijwerkingen. Overleg met uw arts of apotheker over de last die u heeft van de bijwerking. Misschien hebben zij een alternatief.

Lareb, meldpunt voor bijwerkingen van geneesmiddelen
U kunt alles over bijwerkingen vinden op de site van het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb: door de overheid aangewezen als het meldpunt voor bijwerkingen van geneesmiddelen. Als u een bijwerking heeft ervaren kunt u die daar melden. U krijgt van Lareb altijd bericht terug over uw melding.
www.lareb.nl

Ook voor nieuws en informatie over bijwerkingen kunt u terecht op de Lareb website. Zoeken gaat heel eenvoudig door het intypen van de naam van het geneesmiddel. U krijgt dan in één oogopslag informatie over de bijwerkingen van dit geneesmiddel plus een overzicht van alle bijwerkingen die op dat middel zijn gemeld. Zoeken op bijwerking is natuurlijk ook mogelijk. Er staat begrijpelijke informatie zonder medisch jargon. Lareb onderzoekt de meldingen en geeft de resultaten door aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en de Wereldgezondheidsorganisatie.

Acute bijwerkingen
Als er sprake is van acute bijwerkingen met ernstig ziek zijn, benauwdheid of zwelling van de slijmvliezen in de mond of keel is het belangrijk dat u direct contact opneemt met de huisarts of huisartsenpost. Deze symptomen wijzen op een allergie voor het medicijn en behoeft direct medische zorg.

Bijsluiterinformatie per telefoon
Mensen die slechtziend of blind zijn kunnen via de Nationale Bijsluiter Telefoon gesproken bijsluiterteksten van medicijnen beluisteren. Telefoonnummer: (0900) 0125 (± € 0,03 p/m lokaal tarief).

Kijksluiter

Kijksluiter is een bibliotheek van ruim 5.000 animatievideo’s, waarin de belangrijkste informatie uit de bijsluiter van een medicijn in begrijpelijke spreektaal wordt uitgelegd. Het taalgebruik is verder vereenvoudigd en het gebruik is zo makkelijk mogelijk gemaakt. Tevens zijn de video’s interactief gemaakt, zodat u via duidelijke knoppen in het menu naar een gewenst onderwerp kunt gaan. Kijksluiter is inhoudelijk volledig gebaseerd op de bijsluiter, maar vervangt deze niet. Kijksluiter is bedoeld om thuis in alle rust te bekijken, eventueel samen met een familielid of mantelzorger en geeft antwoord op vragen zoals: waarvoor wordt het medicijn gebruikt, wat kan ik er van verwachten en waar moet ik op letten? Kijksluiter is afgestemd op geslacht, leeftijd en de reden waarvoor het medicijn is voorgeschreven. Bovendien is Kijksluiter beschikbaar in verschillende talen, te weten Nederlands (inclusief ondertiteling), Engels, Turks en Arabisch.

Stichting Kijksluiter werkt officieel samen met het Ministerie van Volksgezondheid (VWS) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) om de kwaliteit en volledigheid van Kijksluiter te borgen.

Meer informatie