PGO

Persoonlijke gezondheidsomgeving
Een PGO is een app of website. In een PGO kunt u een kopie van al uw medische gegevens van verschillende zorgverleners bekijken op één plek. Denk aan uw huisarts, fysiotherapeut, maar ook uw medische gegevens vanuit het ziekenhuis. Vaak kunt u ook gegevens over uw gezondheid toevoegen die u zelf meet. De PGO is gemaakt in opdracht van het ministerie van VWS en de Patiëntenfederatie Nederland. Meer informatie over PGO en hoe u deze kunt gebruiken: kijk op www.pgo.nl.