Over Noordkop Gezond voor Elkaar

Noordkop Gezond voor Elkaar verbindt organisaties in de Kop van Noord-Holland vanuit het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. Samen werken we aan een Positief Gezonde Regio in 2033 voor alle inwoners!
Op onze website leest u meer over wat Positieve Gezondheid is, wat het voor u als inwoner óf voor u als organisatie kan betekenen.

Positieve Gezondheid

Mensen zijn veel méér dan hun aandoening of ziekte. Je bent misschien werknemer of werkgever, scholier of student, vrijwilliger, partner, ouder, mantelzorger, buurman/vrouw, collega, sportmaatje…. en misschien heb je een (chronische) aandoening.
In de zorg gaat vaak veel aandacht uit naar klachten en gezondheidsproblemen en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Wat is gezondheid voor jou? Wat is belangrijk voor jou?

 

Informatie voor inwoners

Gezondheid is belangrijk. Of je je gezond en fit voelt,  heeft met veel verschillende dingen te maken én is voor iedereen anders. Vanuit Noordkop Gezond voor Elkaar willen we graag aandacht geven aan die brede kijk op gezondheid. We noemen dat ‘Positieve Gezondheid’

Meer info over

Informatie voor organisaties

De organisaties die zijn aangesloten bij Noordkop Gezond voor Elkaar werken samen aan een Positief Gezonde Regio via de Routekaart Gezondheid 2033.

Meer info over

Nieuwsberichten

Gratis themamiddag over ‘ouder worden en levenseinde’

HKN Praktijk organiseert gratis themamiddag:  “In gesprek over ouder worden en goed levenseinde” HKN Praktijk nodigt inwoners uit Anna Paulowna en Breezand uit voor het bijwonen van een themamiddag op donderdag 9 december 2021 rondom het onderwerp ‘ouder worden en levenseinde’. U vindt meer informatie op de website van HKN Praktijk en in de flyer. […]

Verder lezen

Training voor ondernemers over eenzaamheid

De Gemeente Schagen organiseert een training voor ondernemers over eenzaamheid. Voor ondernemers, bijvoorbeeld in zorg of welzijn, die hieraan aandacht willen besteden richting hun klanten of cliënten. In deze training krijg je informatie over wat eenzaamheid is. Hoe en waarheen ze hun klanten kunnen verwijzen. Flyer Gratis training ondernemers    

Verder lezen

Online kennismaking Positieve Gezondheid

Op woensdag 27 oktober van 13:30 tot 15:00 uur organiseert Noordkop Gezond voor Elkaar een online kennismaking met het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Leer laagdrempelig in 1,5 uur meer over wát Positieve Gezondheid is! Lizzy van der Kooij is trainer Positieve Gezondheid, verbonden aan het Institute for Positive Health en aan het regionale netwerk Noordkop […]

Verder lezen
Toon meer nieuws

Aangesloten organisaties