Huisartsenpost - Werkwijze

De Huisartsenpost biedt huisartsenhulp die niet kan wachten tot het eerstvolgende spreekuur van uw eigen huisarts.

Hoe gaan we te werk

Als u de Huisartsenpost belt, wordt u te woord gestaan door een speciaal opgeleide medewerker (triagist). Houdt u de volgende gegevens bij de hand:
  • geboortedatum en naam van uzelf of van degene die zorg nodig heeft
  • woonadres en eventueel verblijfsadres
  • verzekeringsgegevens
  • telefoonnummer waar u te bereiken bent.

  Vervolgens zal de triagist beoordelen wat de urgentie van uw hulpvraag is en door welke zorgverlener u het beste geholpen kunt worden. Tijdens dit telefoongesprek krijgt u vragen over:

   

  • ademhaling, kleur en bewustzijn om een levensbedreigende situatie uit te sluiten
  • de reden van uw contact met de Huisartsenpost
  • de aard van de klachten
  • medicatiegebruik en medische voorgeschiedenis.

  De triagist stelt u deze vragen om te kunnen beoordelen wat de spoedeisendheid van de klacht is en welke zorg nodig is.

  Afhankelijk van de situatie kan de triagist u:

   

  • een advies geven
  • een telefonische afspraak met de huisarts geven
  • een consult afspreken op één van de locaties van de Huisartsenpost:
   • bij de huisarts
   • bij een speciaal opgeleide triagist, die laag urgente klachten zelfstandig kan afhandelen. Indien nodig zal zij de hulp inroepen van de huisarts.
  • een visite door de huisarts afspreken.

  Visite

  Een visite bij u thuis wordt alleen afgesproken als het medisch gezien niet verantwoord is om naar de post te komen. In geval van een consult wordt van u verwacht dat u zelf voor vervoer zorgt.

  De huisartsen van de Huisartsenposten Den Helder en Schagen maken gebruik van een speciaal uitgeruste dienstauto met chauffeur. De chauffeurs hebben een opleiding gevolgd om de huisarts in de thuissituatie te kunnen assisteren.

  Verwijzing naar andere zorgverleners

  De Huisartsenpost staat in nauw contact met zorgverleners van ketenpartners en het is mogelijk dat de triagist of de huisarts voor u een verwijzing regelt naar:

   

  • de ambulancedienst
  • spoedeisende psychiatrische hulp (GGZ)
  • een thuiszorg organisatie
  • de Spoedeisende Hulp van het Gemini Ziekenhuis of Medisch Centrum Alkmaar.

  Financiële afhandeling

  Telefonische consulten (door de triagist of huisarts), visites en afspraken op het spreekuur worden in rekening gebracht. De kosten worden in de meeste gevallen rechtstreeks gedeclareerd bij uw eigen zorgverzekeraar.

  Deel deze pagina LinkedIn