Samenwerking & partners

HKN ziet de huisarts als de regisseur van de zorgketen, die intensief samenwerkt met andere zorgprofessionals en belanghebbenden. Bestuur en directie van HKN overleggen daarom regelmatig met de diverse patiënten en samenwerkingspartners. In deze overleggen worden de samenwerking, voortgang hierin en gesignaleerde knelpunten besproken.

Vormen van structureel overleg

Samenwerking Huisartsen – Raad van Bestuur van de ziekenhuizen in de regio
Samenwerking Huisartsen – Medisch specialisten
Samenwerking Huisartsen – Gemeenten in de Kop van Noord-Holland
Samenwerking Huisartsen – GGD Hollands Noorden
Samenwerking Huisartsen – GGZ Noord-Holland-Noord
Samenwerking Huisartsen – Thuiszorg en verzorging-/verpleeghuizen
Samenwerking tussen huisartsen en collega-huisartsenorganisaties (Huisartsenorganisatie Noord-Kennemerland (HONK) en de Westfriese Huisartsenorganisatie (WFHO))
Samenwerking Huisartsen – Zorg Optimalisatie Noord-Holland (ZONH, non-profit zorgadvies- en implementatiebureau)

Samenwerking zorgverleners

HKN werkt samen met verschillende gecontracteerde zorgverleners in de Kop van Noord-Holland, waaronder podotherapeuten, pedicures en diëtisten.
Klik hier voor een overzicht van onze ketenpartners in de regio.

Noordkop Gezond voor Elkaar

Omring, GGD Hollands Noorden, ZONH en HKN Huisartsen hebben een netwerk opgericht om gezamenlijk de visie van Positieve Gezondheid uit te dragen. Gezondheid wordt hierbij niet gezien als enkel de aan- of afwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in hun leven om te gaan en daarbij zo veel mogelijk zelf regie te voeren. Het netwerk heet Noordkop Gezond voor Elkaar en bestaat uit 22 regionale organisaties uit verschillende domeinen.


De organisaties die deelnemen aan het netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar, onderschrijven deze visie en geloven in de veerkracht van mensen en de positieve werking van eigen regie. Het doel is om over 15 jaar een positief gezonde regio te zijn. De komende jaren wordt er geïnvesteerd in samenwerking en krijgen bewoners de juiste handvatten aangeboden om zo gezond mogelijk en veerkrachtig te leven, passend bij hun situatie. De organisaties richten zich op alle 150.000 inwoners van de Kop van Noord-Holland, of ze nu patiënt/cliënt zijn, medewerkers van de deelnemende organisaties of ‘gewoon’ inwoner.

Samenwerkingsagenda
Om tot een gezonde en veerkrachtige regio te komen, hebben inwoners, professionals en organisaties elkaar nodig. “We kunnen het niet alleen en het is belangrijk om met elkaar vanuit hetzelfde gedachtegoed te gaan werken”, aldus de leden van het kernteam. Het netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar gaat aan de slag met het bepalen van gezamenlijke acties en stelt hiervoor een samenwerkingsagenda op. Het gaat hierbij om acties richting eigen personeel, bijvoorbeeld op gebied van scholing maar ook over bijeenkomsten en workshops voor inwoners.

Kernteam Noordkop Gezond voor Elkaar
Anne-Marie van Hasselaar (HKN Huisartsen)
Femke Beelen ‎(HKN Huisartsen)
Kirsha de Vries (Omring)
Anna de Haan (GGD Hollands Noorden)
Marloes Bosselaar (GGD Hollands Noorden)
Lizzy van der Kooij (ZONH)

Deelnemende organisaties
HKN Huisartsen
Omring
GGD Hollands Noorden
ZONH
EVEAN
Vicino
GGZ NHN
Incluzio Hollands Kroon
Mee& de Wering
Gemeente Schagen
Geriant
Woonzorggroep Samen
Tellus
Noordwest Ziekenhuisgroep
Team Sportservice Noord Holland
Wonen plus welzijn
Mantelzorgcentrum
Coalitie Positieve Gezondheid Texel, te weten:

  • Omring
  • De Texelse Apotheek
  • Fysio Team Texel
  • Zorgcoöperatie Texel Samen Beter
  • Texels Welzijn
  • Gemeente Texel
  • Novalishoeve
  • Therapie Wolf
  • Young4ever
  • Lekker Tuus

Gemeente Texel
Stichting Gezondheidsplein Texel
Wooncompagnie
Gemeente Den Helder