Algemeen - Algemene informatie

HKN is een organisatie van, voor en door huisartsen in de regio Kop van Noord-Holland. De organisatie is herkenbaar voor alle partners in de zorg en het eerste aanspreekpunt voor alle stakeholders en inwoners van de regio.

De HKN werd opgericht in 2006, behartigt de belangen van de aangesloten huisartsen en ondersteunt hen in hun werkzaamheden en de organisatie van hun praktijk. Het betreft zowel de zorg overdag als tijdens avond, nacht en weekend (ANW-zorg).

Huisartsencoöperatie, huisartsenpost en ketenzorg verenigd in één organisatie

De Coöperatieve Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland (HKN) 

De Coöperatie HKN  ondersteunt en faciliteert de aangesloten huisartsen bij hun werkzaamheden. De coöperatie telt 85 samenwerkende huisartsen (leden) en wordt geleid door een bestuur van 5 huisartsen. Het bestuur van HKN is erop gericht om de huisarts te ontzorgen en spant zich in voor de continuïteit van de huisartsenzorg in de regio. HKN communiceert met de leden, vertaalt ontwikkelingen binnen de zorg naar gevolgen voor de praktijken en onderneemt acties. Samen met de Huisartsenorganisatie Noord Kennemerland (HONK) en GGZ Noord-Holland Noord heeft HKN de BV Vicino opgericht. Deze dienst is bedoeld voor het verlenen van geestelijke gezondheidszorg door vanuit de huisartsenpraktijk.

Holding HKN Huisartsen BV
De overige activiteiten die te maken hebben met huisartsenzorg zijn  ondergebracht in de holding HKN Huisartsen, een eerstelijnsorganisatie die de aangesloten huisartsen faciliteert en ondersteunt bij de organisatie van zowel spoedzorg als chronische zorg. De holding bestaat uit twee afzonderlijke BV’s:  Acute Zorg (huisartsenposten) en Chronische Zorg (de zorggroep). HKN Acute Zorg biedt tijdens de avond-, weekend- en nacht spoedeisende huisartsenzorg vanuit de posten in Schagen, Den Helder en op Texel. HKN Chronische Zorg biedt via zorgprogramma’s geïntegreerde ketenzorg aan chronische patiënten. Tevens werkt HKN samen met HONK en thuiszorgorganisaties aan een toekomstbestendig ouderenprogramma


Directie en managementteam
Mevrouw W.V.C Steenvoorden-van den Hoek - directeur 
Mevrouw A.M. Koning - bestuurssecretaris
Mevrouw J. de Jong - hoofd financiële administratie
Mevrouw A. Middendorp - manager HKN Acute Zorg
Mevrouw F.M.M. Beelen - manager HKN Chronische Zorg


Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken in de BV’s en heeft de rol van “sparringpartner” en “denktank” t.o.v. de directeur.
De Raad van Commissarissen  treedt op als werkgever van de directeur. De Raad van Commissarissen  kan op eigen initiatief advies uitbrengen aan de directeur en het HKN-bestuur, indien hij dit uit hoofde van zijn toezichthoudende en adviserende taak gewenst acht.

De heer A. Leeuw  -  voorzitter van de Raad van Commissarissen
De heer J.H.A.M. van den Bergh  -   lid van de Raad van Commissarissen
De heer T. Wensink  -  lid van de Raad van Commissarissen. 


Daarnaast werkt de HKN nauw samen met huisartsenorganisatie Noord-Kennemerland en de GGZ Noord-Holland Noord voor ondersteuning van de huisartsen in de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg. Deze zorg is ondergebracht in Vicino. Zie onderstaande website voor meer informatie. 

www.vicino.nl


Deel deze pagina LinkedIn