Aanbod externe scholingen

Op deze pagina vindt u het scholingsaanbod van externe aanbieders.

Voor praktijkondersteuners, huisartsen en verpleegkundige

Blended learning: Obesitas in de 1e lijn
De behandeling van obesitas staat volop in de belangstelling. Er komen steeds meer mogelijkheden, maar die brengen ook vragen met zich mee. Want hoe behandelt u in de 1e lijn patiënten met ernstig overgewicht? Is er een goede samenwerking tussen huisarts, POH, leefstijlcoach, fysio en diëtist? En hoe is het contact met de tweedelijnszorg?

Het Obesitas Platform organiseert op maandag 13 juni 2022 het live webinar ‘Obesitas in de 1e lijn’. Voorafgaand aan het live webinar wordt u gevraagd een e-learning te volgen over de diagnostiek en behandeling van obesitas. Beide onderdelen zijn geaccrediteerd.

Meer informatie

 

Met veel plezier kondigen wij aan dat CAHAG op donderdag 2 en vrijdag 3 juni 2022 voor de 16e keer het tweedaagse congres Adembenemend voor de huisarts met zijn/haar praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige organiseert. Deze editie wordt u verwelkomt in De Heerlickheijd te Ermelo. Een duo cursus want samen werken is ook samen leren. Aandachtspunten zijn het maken van goede werkafspraken met elkaar en buiten de praktijk met een zorggroep en andere samenwerkingspartners. Alles met het doel om de kwaliteit van de zorg voor mensen met astma/COPD te verhogen.

De tweedaagse cursus biedt u adembenemend veel praktische en verdiepende informatie en vaardigheden, gericht op implementatie van uw COPD en/of astma zorg. U kunt kiezen uit maar liefst 22 verschillende workshops! Ook dit jaar weer met een boeiende mix aan nieuwe en vernieuwde onderwerpen die u herkent uit de spreekkamer, bijvoorbeeld: Nieuwe NHG-Standaard astma  Fijnstof en de invloed op de luchtwegen • Post-covid netwerken in de regio en de rol van de POH •  Digitaal begeleiden van astma- en COPD patiënten •  Nieuwe NHG-Standaard COPD

Meer informatie

 

Bij een diabetisch voetulcus gaat het snel van kwaad tot erger. 20.000 Mensen lopen dat risico! De multidisciplinaire NDF-nascholing Eerste hulp bij diabetisch voetulcus gaat over tijdige signalering, behandeling en doorverwijzing en de multidisciplinaire benadering die daarvoor nodig is. U leert hoe u als zorgverlener, als team, als netwerk uw bijdrage kunt leveren om er op tijd bij te zijn, de patiënt te betrekken en tijdig door te verwijzen. Om zo amputaties en verlies van kwaliteit van leven te voorkomen.

Het doorlopen van deze e-learning duurt ongeveer 1 uur en is primair bedoeld voor huisartsen, diabetesverpleegkundigen en praktijkondersteuners/-verpleegkundigen, maar staat open voor alle diabeteszorgverleners die geïnteresseerd zijn. Echter enkel geaccrediteerd (1 punt) via de V&V en ABC1.

Meer informatie 

 

Online Scholing aangeboden door CAHAG: Nieuwe NHG-Standaard COPD 2021

Meer informatie

 

Online scholing aangeboden door Langerhans: De nieuwe NHG-Standaard DM2 2021 in 1 avond

Verschillende vragen zijn binnen gekomen over deze scholing. Langerhans biedt u de mogelijkheid tot het volgen van deze scholing momenteel veel online aan. Zie voor meer informatie hier! 

 

 

Online Thema-avond 2022 “Diabetes & risico’s, de puntjes op de juiste i” : 

Met het verschijnen van de nieuwe NHG-standaard Diabetes Mellitus type 2 is duidelijk dat we echt maatwerk moeten leveren in de eerste lijn. In de nieuwe Thema-avond 2022 zet Langerhans samen met u, aan de hand van casuïstiek, de puntjes op de juiste i.
Hoe maakt u nu in de praktijk onderscheid in behandelkeuzes voor uw patiënten met diabetes type 2? Welke keus maakt u: gaat het om het HbA1c of juist bloeddruk en cholesterol? Moet u vooral kijken naar risico of naar lifetime winst? En wat te doen als u wel wilt maar de patiënt niet?

Meer informatie over de Thema-avond 2022 leest u hier!

 

Save the date! Het 18-de Langerhanssymposium “Diabetes van top tot teen” heeft plaats op 21 juni 2022!

Lees hier meer over het Langerhanssymposium

 

Voor alle zorgverleners binnen ketenzorg

Online basistraining beeldbellen

Meer informatie

Goede voeding, beweging, ontspanning, slaap, sociale contacten en zingeving zijn allemaal opbrengsten van een gezonde leefstijl. Maar wat houdt het precies in? Wat werkt en wat niet? En hoe kunt u dit inzetten in uw klinische praktijk, met en bij uw patiënten? Dat is het thema van het congres Leefstijlgeneeskunde in de spreekkamer.

Meer informatie

 

Voor huisartsen

Vereniging Arts en Leefstijl biedt geaccrediteerde scholingen aan voor geïnteresseerden in leefstijlgeneeskunde

Meer informatie