Zorgprogramma's - Ketenpartners

Binnen HKN Chronische Zorg wordt samengewerkt met verschillende ketenpartners. Een ketenpartner is een zorgaanbieder die zorg verleent die samenhangt met de zorgprogramma's die HKN Chronische Zorg biedt. HKN Huisartsen maakt afspraken en sluit contracten af met ketenpartners in de regio, zodat u gebruik kunt maken van zorg dicht bij huis.

Dieetzorg

Voeding beïnvloedt de gezondheid. Met een gezond voedingspatroon heeft u meer grip op uw gezondheid. Maar hoe zorgt u er voor dat uw dagelijkse voeding past bij uw chronische ziekte?

Ieder mens is anders. Afhankelijk van uw leefstijl, leeftijd, medische en persoonlijke achtergrond zal uw lichaam andere behoeften hebben dan dat van mensen in uw omgeving. De diëtist kan samen met u bekijken wat voeding in uw situatie kan betekenen.

De diëtist onderzoekt wat voor u de juiste voeding is en helpt u om die voeding in te passen in uw dagelijks eetpatroon. Daarbij wordt niet alleen naar uw medische achtergrond gekeken, maar ook rekening gehouden met u en uw voorkeuren. U wordt stap voor stap begeleid om uw doel(en) te bereiken en uw gedrag blijvend te veranderen.  

Neemt u deel aan een zorgprogramma, dan kan uw praktijkondersteuner u verwijzen naar een diëtist die is aangesloten bij HKN Huisartsen. 

Diëtisten aangesloten bij HKN Huisartsen

Oogzorg

Door diabetes kunnen de bloedvaatjes op het netvlies van het oog beschadigen (retinopathie). Om deze beschadiging tijdig op te kunnen sporen en te behandelen is controle van de ogen noodzakelijk. 

Fundusfoto

Om uw ogen te controleren nodigt Starlet u eens per 24 maanden uit voor het maken van een foto van het netvlies: de fundusfoto. 

Zijn uw pupillen te klein voor het maken van een goede fundusfoto, dan worden uw ogen eerst gedruppeld. U kunt in dat geval beter niet direct na het onderzoek aan het verkeer deelnemen.

Starlet stuurt de uitslag van de fundusfoto naar uw huisarts. Zo nodig wordt u doorverwezen naar de oogarts. 

Folder fundusfoto

Oogarts

Bent u reeds onder behandeling van de oogarts en vindt daar ook de diabetescontrole plaats? Dan hoeft u geen fundusfoto te laten maken.

Bij mensen met diabetes wordt tijdens de jaarcontrole door de praktijkondersteuner een voetonderzoek gedaan om een Sims classificatie en zorgprofiel vast te stellen. De Sims classificatie laat zien wat het risico is op het ontstaan van diabetische voetzweren. Hoe hoger de classificatie hoe groter het risico. Het zorgprofiel beschrijft welke behandeling er nodig is om diabetische voetzweren te voorkomen. Het is belangrijk om goed voor uw voeten te zorgen. De huisarts en/of praktijkondersteuner zal u zo nodig verwijzen naar een pedicure en/of podotherapeut.

Voetzorg

Pedicure

Heeft u diabetes type 2 en een Sims 1 classificatie? Dan komt u in aanmerking voor een verwijzing naar de (medisch) pedicure. Afhankelijk van het door de praktijkondersteuner vastgestelde zorgprofiel bestaat deze verwijzing uit enkel een jaarlijks voetonderzoek (zorgprofiel 1) of meerdere behandelingen.

Is bij u een zorgprofiel 2 of hoger vastgesteld? Dan dient u eerst door de podotherapeut te worden gezien, voordat u door de (medische) pedicure mag worden behandeld. De pedicure ontvangt van de podotherapeut het behandelplan, waarin staat beschreven welke medisch noodzakelijke voetzorg dient te worden toegepast.

Pedicures aangesloten bij HKN Huisartsen

Podotherapeut

Vanaf een zorgprofiel 2 wordt u verwezen naar de podotherapeut. De podotherapeut onderzoekt en behandelt klachten en/of aandoeningen die voortkomen uit het functioneren van de voeten of van het functioneren van knie, heup en rug in relatie tot de voeten. Naar aanleiding van het podotherapeutisch voetonderzoek maakt de podotherapeut een behandelplan. Waar nodig worden podotherapeutische hulpmiddelen, zoals zooltjes, toegepast.

Podotherapeuten aangesloten bij HKN Huisartsen

Vergoeding

Naast de Sims classificatie wordt ook het zorgprofiel vastgesteld. Het zorgprofiel beschrijft welke prestatie van de zorgverlener in de voetzorg nodig is om diabetische voetzweren te voorkomen. Aan de hand van het zorgprofiel wordt bepaald of u in aanmerking komt voor vergoeding van de behandelingen van pedicure en/of podotherapeut vanuit de basisverzekering.

Wanneer uw pedicure en/of podotherapeut een contract heeft met HKN Huisartsen worden de behandelingen rechtstreeks bij HKN Chronische Zorg gedeclareerd.

De vergoeding voor behandeling door een pedicure betreft uitsluitend de medisch noodzakelijke voetzorg. Indien u naast de medisch noodzakelijke zorg nog extra voetverzorging wenst, dient u dit direct af te rekenen met de pedicure. De factuur die u hiervoor ontvangt, kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Informatiebrief vergoeding voetzorgDeel deze pagina LinkedIn